Möödunud üritused

24. märts 2015 Академический семинар на тему ЛГБТ
3. märts 2015 Konverents "Väärtustades mitmekesisust: teel kaasava ja eelarvamustevaba töökeskkonna poole"
3. märts 2015 Конференция "Ценя многообразие: на пути к рабочей атмосфере без предубеждений"
3. märts 2015 Conference "Valuing diversity: toward a bias-free and inclusive workplace"
9. detsember 2014 Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastamine ja seminar
9. detsember 2014 Seminar on unconscious bias and signing of the Estonian diversity charter
9. detsember 2014 Подписание соглашения о многообразии
28. november 2014 Garage48 Enable Tallinn
12. november 2014 Prep for Garage48 & Inspiration on Enabling possibilities for disabled
10. november 2014 Infotund Enable Garage48 Tallinn 2014 ürituse kohta