Möödunud üritused

13. aprill 2016 Diversity Day 2016
13. aprill 2016 Mitmekesisuse päev
13. aprill 2016 Seminar „Mitmekesisuse juhtimine – on selles siis reaalne kasu ja kasum?“
1. aprill 2016 Seminar: Töö-, pere- ja eraelu tasakaal võrdsete võimaluste tagajana tööturul
24. märts 2016 Mitmekesisuse nõustajate koolitus töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teemal
10. märts 2016 Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku strateegiaseminar
1. märts 2016 Mitmekesisuse päeva seminar
11. detsember 2015 Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastamine
29. aprill 2015 Koolitus avalikule sektorile mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemal
27. aprill 2015 Õppevisiit Taani