• Otsi võimalusi dialoogi loomiseks ja ühisosa leidmiseks, teise inimese vaatenurga kogemiseks ja
mõistmiseks.
Kaasa ideede ja tegevuste loomise protsessi algusest peale võimalikult palju inimesi oma
organisatsioonis, nii on päevast osavõtjate hulk kindlasti suurem.
• Mõtle läbi, kuidas see, mida korraldad, paneks inimesi omavahel rääkima, üksteist tundma
õppima ja tunnustama.
• Veendu, et lood turvalise ruumi, kus osalejad on hoitud ja austatud.
• Mõtle läbi, et see, mida korraldad, oleks ligipääsetav kõigile. Ja et saaksid kaasa lüüa ka need,
kes kodukontoris/kaugtööl/kaugel või töötavad vahetustega.

Jaga infot oma ürituse kohta meiega! 

Ostukorv