Kevadel saab taas mitmekesise tööandja märgist taotleda

Konkurentsitihedal tööturul on kasuks, kui sinu organisatsioon suudab teistest eristuda ja silma paista. Hea võimalus selleks on märgis “Austame erinevusi”, mis näitab, et organisatsiooni väärtustes ja praktikates on olulisel kohal mitmekesisuse ja kaasatuse edendamine. Taas saavad tööandjad tunnustust taotleda juba 2022. aasta kevadel, kui avaneb “Austame erinevusi” kvaliteedimärgise uus taotlusvoor.

Märgist saavad taotleda nii ettevõtted, avaliku sektori asutused kui vabaühendused. Selleks on vaja organisatsioonis koostada 2aastane mitmekesisuse plaan. Protsessi juures on toeks koolitatud mitmekesisuse nõustaja. Varasemalt märgise pälvinud tööandjad on öeldud, et märgise “Austame erinevusi” taotlemine ja mitmekesisuse plaani koostamine on võimaldanud neil:

  • saada uusi teadmisi ja õppida teistelt,
  • läbi mõelda ja raamistada oma organisatsiooni tegevused, mis toetavad mitmekesisust ja kaasatust ning näha selgemalt oma arengukohti,
  • tegeleda valdkonnaga läbimõeldult,
  • saada avalik tunnustus tehtud töö eest,
  • olla tööandjana atraktiivsemad.

Taotlusprotsessi täpsed kuupäevad kuulutame välja aasta alguses.

Mida tähendab mitmekesisuse ja kaasatuse edendamine?

Kaasatus hõlmab protsesse, mis aitavad kõigil tunda, et neid austatakse ja väärtustatakse. See, kuidas organisatsioon plaanib mitmekesisuse ja kaasatusega tegeleda, on suuresti nende enda kätes ja vajaduspõhine. Näiteks võivad fookusteemadeks kujuneda sooline võrdõiguslikkus, erinevate põlvkondade lõimimine organisatsioonis või hoopis juhtide teadlikkuse tõstmine. Mitmekesisuse plaani loomine aitab läbi mõelda, mis on teie jaoks kõige olulisem.

Oluline alguspunkt on mitmekesisuse ja kaasatuse mõtestamine enda organisatsiooni jaoks. Nii on näiteks Creditstar Groupis ja Playtechis olemas ettevõtteülesed käitumisjuhised, mis ka neid teemasid tutvustavad. Mõned protsessid, mis on organisatsioonis juurdunud juba varasemalt, võivad samuti olla mitmekesisuse ja kaasatuse toetamisel võtmetähtsusega. ADM Interactive peab näiteks kaasamise juures oluliseks läbipaistvat juhtimist, mistõttu töötajatele antakse kord kvartalis ülevaade hetkeolukorrast ning plaanidest ja ambitsioonidest.

Loomulikult sõltub mitmekesisuse ja kaasatuse edendamine juhtkonna toetusest ja see omakorda teadlikkusest. Seetõttu on näiteks Swedbank ja SEB põiminud oma juhtide väljaõppesse ka mitmekesisusega arvestamise, teadvustamata eelarvamuste ja kaasatuse teemad. Telia on pidanud oluliseks viia see temaatika kõigi oma töötajateni ja on seetõttu loonud laiemale töötajaskonnale mõeldud e-koolituse.

Kui ka sinu organisatsioon edendab mitmekesisust ja kaasatust ning tunneb märgise “Austame erinevusi” vastu huvi, tasub meie infokanalitel silm peal hoida ja liituda mitmekesisuse ja kaasatuse meililistiga. Lisaküsimuste puhul kirjuta liina.rajaveer@humanrights.ee.

Loe lähemalt erinevuste austamisest Playtechis, Prisma Peremarketis, ADM Interactive’is ja Credistar Groupis meie intervjuudes. Playtechi kogemusi saab kuulata ka 24. novembril toimuval mitmekesisuse kokkuleppe liitumisüritusel.

"austame erinevusi" tunnustuse saajate grupipilt, foto aron urb
Eelmisel sügisel sai 32 tööandjat “Austame erinevusi” kvaliteedimärgise. Foto: Aron Urb

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv