Katri Delimoge: Creditstar Groupi igapäevane missioon on muuta maailm paremaks paigaks kõigi jaoks

Septembris märgisega “Austame erinevusi” tunnustatud rahvusvahelise finantstehnoloogia ettevõtte Creditstar Groupi jaoks on oluline olla mitmekesisuse teemal eestkõneleja, et peegeldada oma igapäevaseid praktikaid ka väljapoole. Ka märgise puhul nägid lisaks tunnustusele võimalust tulla kokku teiste sarnaseid väärtusi kandvate organisatsioonidega, et neilt õppida ja ise kogemusi jagada – koos maailma muuta. Rääkisime Katri Delimogega, kellel on rahvusvahelisele ettevõttele kohaselt ingliskeelne ametinimetus Head of People Operations & Culture, kuidas Creditstaris mitmekesisust juhitakse. 

Katri Delimoge

Mida tähendab Creditstar Groupi jaoks mitmekesisus ja kaasatus organisatsioonikultuuris? Miks see teie jaoks oluline on?

Tuntud Ameerika autor Stephen R. Covey on öelnud, et tugevus peitub erinevustes ning sellest deviisist me Creditstaris ka igapäevaselt lähtume. Täna on meie grupis kokku enam kui kolmekümnest eri rahvusest töötaja, kelle vanusevahe varieerub 20ndatest eluaastatest kuni 60+ vanuseni ning sooline jaotus on organisatsiooni-üleselt tasakaalus, mis on selge indikatsioon sellest, et oleme rahvusvahelised ja erinevusi soosivad mitte üksnes oma äritegevuses, aga ka strateegiliselt oma meeskonna loomisel. Väärtustame mitmekesisust kõrgelt, kuna avatus uutele kogemustele, lähenemistele ja mõtteviisidele on tõeliselt rikastav ning ühtlasi ka edu alus – nii indiviidi, meeskonna kui ka organisatsioonina.

Kuidas teie juures mitmekesisuse juhtimine toimib?

Strateegiliselt ja protsessiliselt on mitmekesisust puudutavate ettevõtmiste algatamine grupis küll People Operations & Culture meeskonna pärusmaa, aga selle igapäevase praktiseerimise ja järjekindla juurutamise eest seisab hea iga Creditstari inimene. Mitmekesisus on meie organisatsiooni DNA, mis elab meie põhiväärtustes ning kõigis meie protsessides, dokumentatsioonis ja igapäevases praktikas ning töökultuuris. See algab värbamisstrateegiast ja selle protsessidest kuni meie töötajate käsiraamatu ning meie “Creditstar Group ja meie KUIDAS” käitumisjuhendini. Ühtlasi on mitmekesisus esil erinevates töötajatele suunatud ettevõtmistes kui ka tööandja mainekujunduses.

Konkreetse näitena on väga populaarsed meie inimeste hulgas korra kvartalis toimuvad Maailmarändur ehk Globetrotter üritused, kus erinevate rahvuste esindajad tutvustavad teistele oma kodumaad. Nii oleme rännanud näiteks Lõuna-Aafrikas, Brasiilias, Saudi-Araabias ja varsti suundume avastama Sri-Lankat.

Samuti kujundame tööandjana teadlikult oma mainet just suurepäraste inimeste kaudu: näiteks saab iga kahe nädala tagant sotsiaalmeedias tutvuda meie väga mitmekülgsete talentidega, nende missiooniga ettevõttes ja nende hobidega väljaspool kontoriseinu.

Ja kui värbamisest rääkida, siis terve maailm tõesti ongi meie mängumaa. Meie strateegiline lähenemine värbamisel põhineb väga lihtsal valemil: õige inimene õigesse rolli ning siinjuures tähendab „õige“ meie mõistes sobivat kompetentsi, nõutavat kogemust ja sobivust meie organisatsioonikultuuriga. Ta peab olema „meie inimene“ ja see on tõepoolest miski, mille osas me kompromisse ei tee.

Teil on tööl inimesi mitmekümnest eri rahvusest ja pooled ei räägi eesti keelt emakeelena. Kuidas loote ettevõttes ühtsustunnet? 

Tõepoolest, tänaseks on meil lausa 36 erinevast rahvusest inimest, mistõttu meie igapäevane töökeel on inglise keel. See võimaldab kahtlemata igal meeskonnaliikmel end võrdselt n-ö kodus tunda ja kõigil omavahel ka sõna otseses mõttes ühine keel leida. Lisaks alustasime septembris vahva ettevõtmisena koostööd Eesti Keele Majaga, et pakkuda oma inimestele eesti keele õpet. Need keelekursused toimuvad kaks korda nädalas ja meie oma majas. See on väga positiivselt vastu võetud ja on õpperühmas 12 motiveeritud keeleõppijat.

Lisaks kõigele sellele ühendab meie töötajaid ka n-ö headuse jagamise keel. Nimelt, iga aasta novembris korraldame grupiüleselt Ole Hea ehk Be Kind initsiatiivi, mille raames on kõik meie organisatsiooni kuuluvad inimesed ühisel missioonil: muuta maailm paremaks paigaks. Selle tarvis moodustatakse erinevatesse üksustesse kuuluvatest töötajatest rühmad, kes üheskoos kuu aja raames headust jagavad. Siiani on neid headuse jagamise tegevusi olnud väga erinevaid: laste turvakodu toetamine, puude istutamine ja looduse puhastamine, UNICEFiga jõulukinkide pakkimine ja loomade varjupaiga külastamine. Selle ettevõtmise juures on igale meeskonnale  antud vabad käed, mis muudab selle initsiatiivi veelgi erilisemaks: kõik saavad tiimidena omavahelist koostööd tugevdada, üksteist paremini tundma õppida ning seejuures midagi tõeliselt tänuväärset ära teha. Väike, aga võimas nüanss on seegi, et iga meeskond salvestab oma headuse jagamise teekonna kas video või piltide näol ning jõulupeol jagame teekondi teistega. See on tõeliselt liigutav, südamlik ja kõiki meie inimesi kaasav ning ühendav ettevõtmine.

creditstar austame erinevusi
Creditstar Groupis töötab inimesi 36 erinevast rahvusest

Mis on WOW (Way of Working) initsiatiiv ja kuidas toetab see mitmekesise kollektiivi kaasamist? 

WOW ehk Way of Working on Creditstari grupi inimeste töötamise viis – olla oma töös ja tegemistes tõeliselt wow-efekti tekitajad ning seda ka väljaspool oma igapäevast rolli. Kogu eestvedamise mõte seisneb põhimõttes, et “kus viga näed laita, seal tule ja aita”. Usaldame inimesi tegema õigeid asju, ellu viima parandusi ning algatama uusi projekte ning tegevusi, mis pakuvad lisaväärtust kõigile meie grupi sidusrühmadele – alates töötajatest kuni klientide ja investoriteni välja.

Näiteks, just selle eestvedamise raames nägi pooleteise aasta eest ilmavalgust organisatsiooni FunTeam, kus on koos erinevate üksuste töötajad, kes on otsustanud vabatahtlikena hoolt kanda selle eest, et meie mitmekülgsel meeskonnal oleks igale maitsele põnevaid tegevusi: olgu siis tegu koolituste, harivate väljasõitude või lihtsalt lõbusate kokkusaamistega.

Millised teemad on teil praegu mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas fookuses ja kas olete seadnud endale ka kindlad eesmärgid?

Mitmekesisuse juurutamine ja temaatika üldiselt pole meie jaoks projekt algus- ja lõpukuupäevaga, vaid järjepidev teadvustatud töö. Kindlasti on meie eesmärk olla jätkuvalt aktiivsed juba olemasolevate tegevuste raames, aga samuti hoida n-ö silmad lahti ning olla proaktiivsed ja valmis kohanema muutuvates oludes. Fookuses on kindlasti luua enam üritusi peredele, muuta tervisetemaatikat aktuaalsemaks regulaarselt toimuvate tervisenädalate ja ühisürituste näol, julgustada veelgi enam naisspetsialiste jõudma finantstehnoloogia valdkonda ja eelkõige just ka tippjuhtkonna hulka. Loomulikult jätkame asjakohaste parimate praktikate õppimist ja seejuures ka teistega aktiivselt oma kogemuste jagamist.

Creditstaris usaldatakse inimesi tegema õigeid asju

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis