Kuidas sinu annetus aitab?

Tänu meie püsiannetajatele ja heade inimeste ühekordsele rahalisele toetusele saab inimõiguste keskus sõltumatult ning pädevalt seista inimõiguste eest igal pool Eestis: kohtusaalides, ajakirjanduses, koolides, tänavatel, võimukoridorides.

Annetajate abil oleme võidelnud Darja ja Jana armastuse eest, abistanud Sarah’t ja Kristiinat elamisloa asjus ja saanud kohtust kinnituse, et lapsi kasvatavaid peresid tuleb kohelda võrdselt, niisamuti Marina ja Jelena pere. Oleme leidnud kohtu abil lahenduse osale kooseluseaduse rakendussätete puudumisest tekkinud probleemidele. Tänu toetusele oleme keskuses taganud varjupaigataotlejatele kvaliteetse õigusabi andmise ja aastatega muutnud Eesti varjupaigamenetlus kvaliteetsemaks.

Annetused aitavad keskusel võidelda vaenu, ebaõigluse ja diskrimineerimisega. Heade inimeste toetus aitab meil kohtus seista väljendusvabaduse eest. Üle-eelmisel suvel kaitsesime Rakvere filmifestivali Festheart ebaõigluse eest. Samuti seisame selle eest, et puuetega inimestele oleksid tagatud võrdsed võimalused: oleme juba mitu aastat aidanud liikumispuudega noormeest kohtuvaidluses Tallinna linnaga. Jätkuvalt toetame 63aastast Merikest kohtuprotsessis, mille keskmes on võimalik ealine diskrimineerimine tööturul.

Tänu toetustele annab inimõiguste keskus iga paari aasta tagant välja inimõiguste aruande, milles oma ala eksperdid kirjutavad põhjalikult erinevates inimõiguste valdkondades aset leidnud muutustest Eestis. See on usaldusväärne töövahend spetsialistidele, oluline õppematerjal koolides ja kasulik inimõiguste teemaline infoallikas kõigile huvilistele

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse põhivaldkonnad on võrdne kohtlemine, võitlus vaenu vastu ja pagulaste õigused. Keskuse eesmärk on aidata nii paljusid inimesi, kui on meie võimuses. Ka strateegiliste kaasuste puhul lähtume sellest, et iga kohtuteega saavutaksime, lisaks ühe inimese aitamisele, laiema ühiskondliku mõju ja õiguste kaitse.

Keskusele tehtud annetused lähevad alati õigesse ja olulisse kohta: inimõiguste kaitsesse täna ja tulevikus. Aitäh, et toetad inimõigustega Eestit!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #inimoigused-eestis #keskus
Ostukorv