Samasooline paar Sarah ja Kristiina Raud pöörduvad oma õiguste kaitseks Riigikohtusse

Sarah ja Kristiina Raud, kelle suhtes tegi Tallinna Ringkonnakohus täna otsuse, millega pidas nende Ameerika Ühendriikides sõlmitud abielu Eestis kehtetuks, on otsustanud pöörduda oma õiguste kaitseks Riigikohtusse.

“Kui jätaksime otsuse edasi kaebamata, tähendaks see meie jaoks paraku taas lahkukolimist. Advokaadiga konsulteerinuna leiame, et meil on piisavalt alust oma murega Riigikohtusse pöörduda,” sõnas Kristiina Raud.

Sarah ja Kristiina kohtutee on võimalikuks saanud tänu Hedman Partners advokaadibüroo advokaat Liisa Linna vabatahtlikule tööle ja toetajatele, kes on strateegilise hagelemise tarbeks annetanud raha Eesti Inimõiguste Keskusele. Keskuse juhi Kari Käsperi sõnul ei saa tänase ringkonnakohtu otsusega mitmes osas nõustuda ning vaieldavaid nüansse on otsuses mitmeid, mille osas oleks vaja saada Riigikohtu seisukohta.

“Leiame, et see, kas Kristiina elas abielu sõlmimise ajal Eestis või Ameerika Ühendriikides, on vaid üks vaieldav asjaolu. Kaugsuhtes oleva paarina elasid nad seal, kus neil parasjagu oli võimalik koos elada, ja nii kaua, kui neil seda lubati,” rääkis Käsper.

Oluliselt küsitavam on Käsperi sõnul aga ringkonnakohtu seisukoht, et kuna Kristiinal ja Sarah’l on Eestis sõlmimata kooseluleping, puudub nende vahel mistahes kehtiv kooselu vorm. Esiteks, tollal, kui Sarah ja Kristiina abiellusid, ei olnud kooselulepingu sõlmimine Eestis võimalik. Teiseks, kui Sarah ja Kristiina püüdsid kooselulepingut sõlmida tagantjärele, 2016. aastal, keeldusid nende kooselu registreerimast kolm Eesti notarit. Nad said tollal ka Notarite Kojalt kirjaliku seisukoha, kus öeldi, et paar, kes on välisriigis abielu registreerinud, täiendavalt kooselulepingut enam sõlmida ei saa.

Sarah ja Kristiina kaasust lahendas viimati suvel Riigikohus, kus arutati esialgse õiguskaitse andmist paarile. Riigikohus leidis tollal, et ka samasoolistel paaridel on Eestis õigus perekonnaelu kaitsele. “Selles valguses oleme endiselt optimistlikud ja loodame, et Sarah’l ja Kristiinal õnnestub siiski koos Eestisse õnnelikult elama jääda,” märkis Käsper.

Taust:

Sarah ja Kristiina Raud sõlmisid 2015. aastal Ameerika Ühendriikides seadusliku abielu, paar soovis mullu alustada oma kooselu Eestis. Kuna välismaalasel on võimalik Eesti elamisluba saada eestlasega abielludes, taotles Sarah Raud seda mullu Politsei- ja Piirivalveametilt. PPA aga keeldus elamisloa väljastamisest, sest nende tõlgenduses ei näe välismaalaste seadus ette elamisloa andmist samasoolisele abikaasale.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine #vordne-kohtlemine
Ostukorv