Eesti, Läti ja Leedu vabaühendused sõlmisid peibutamise vastu võitlemiseks koostööleppe

Eesti Inimõiguste Keskus sõlmis Läti ja Leedu vabaühendustega koostööleppe, et ühiselt tõsta teadlikkust peibutamise kui ohtliku väärnähtuse levikust ja selle mõjust ohvritele. Peibutamise (inglise keeles grooming) all peetakse silmas olukorda, kus mõjukal või usaldusväärsel positsioonil olev täiskasvanu loob usaldusväärseid suhteid alaealise või haavatavas olukorras  täiskasvanuga seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. Peibutamise juurde võib ka käia ka heade suhete loomine lapse või noore vanematega. 

Peibutades kasutavad väärkohtlejad potentsiaalsetele ohvritele ligi pääsemiseks manipuleerimistaktikaid, et sundida neid väärkohtlemisega nõustuma. Tihti loovad peibutajad ka õhustiku, kus ohvril on keeruline või raske toimuvast kellegagi rääkida. Kuigi need strateegiad on sageli suunatud väiksematele lastele, võivad peibutamise ohvriks langeda ka noorukid ja haavatavad täiskasvanud. Peibutamine võib toimuda nii internetis kui ka reaalelus ning sageli teevad seda ohvri usaldusringi kuuluvad isikud, näiteks pereliikmed, treenerid, õpetajad või noorsootöötajad.

Kõigis kolmes Balti riigis on märkimisväärne puudus andmetest peibutamise leviku ja ohvrite olukorra kohta. Samas näitavad avalikkuseni jõudnud juhtumid, et peibutamine on Eestis, Lätis ja Leedus probleem ning peibutajateks on tihti autoriteetsed inimesed, kellel on ligipääs noortele.

Inimõiguste keskus liitus koostöökokkuleppega, et kaitsta laste ja noorte inimõigusi. “Seni oleme saanud alaealisena seksuaalvägivalda kogenud ohvreid abistada üksnes neid kohtuteel toetades. Teadlikkuse tõstmine peibutamise kui väärnähtuse olemusest vajab aga selgelt senisest enam tähelepanu. Ikka selleks, et meie lapsed ja noored võiksid kasvada turvalises ja inimõigusi austavas Eestis,” sõnas keskuse strateegilise hagelemise valdkonnajuht Kelly Grossthal.

Koostööleppega liitunud vabaühendused plaanivad ühisprojekte, koolitusi, õppematerjalide koostamist ja teisi tegevusi, mis aitavad tõsta nii teadlikkust kui tagada ohvritele turvaline viis kogetust teada anda. Plaanis on ka koostöövõrgustikku laiendada ja teha igakülgset koostööd nii riigi kui ka teiste vabaühendustega.

Loe kokkuleppe täisteksti

Loe raportit (inglise keeles)

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis
Ostukorv