Keskus aitab kohtus seista väljendusvabaduse eest

Inimõiguste keskuse poole pöördus kunstnik, üliõpilane ja kodanikuaktivist Katrina, kelle Raadio Sky Plus saatejuht Alari Kivisaar on andnud kohtusse, süüdistades Katrinat laimamises. Juunis alustas Katrina avalikku petitsiooni Kivisaare raadioeetrist eemaldamiseks, eesmärgiga kaitsta meie kõigi põhiõiguslikke väärtusi ja seista vastu vähemusi alavääristavale ebaõiglusele, mõistes samas, et Kivisaart saab seaduslikult vallandada ainult tema tööandja. Petitsioonis kasutas Katrina Kivisaare raadioeetris avalikult välja öeldud tsitaate. Kivisaar väidab, et on kohtutee vältimiseks oodanud vabadust, kuid tegelikkuses ei vasta see tõele. Juunikuus Katrinale saadetud nõudekirjas seisab, et ta nõuab hüvitist summas 75 000 eurot ja laimava sisu eemaldamist. (Loe Katrina täismahus avalikku pöördumist allpool.)

Inimõiguste keskus on otsustanud koostöös advokaadibüroo Liverte vandeadvokaadi Meris Vellinguga toetada Katrina kohtuteed. Leiame, et väljendusvabause osa on ka vabadus seista vähemuste õiguste eest, koostada avalikke kirju, luua petitsioone või kasutada muid viise, mis võimaldavad taunida väljaütlemisi, mis pole inimõigustega kooskõlas.

“Väljendusvabadus on inimõigusi austava ühiskonna vundament, samas on seda ka inimese õigus elada vabana diskrimineerimisest ja kiusust,” ütles keskuse strateegilise hagelemise juht Kelly Grossthal. “Käesolev kaasus on meie arvates inimõiguste vaatest oluline, kuna aitab meil ühiskonnana läbi arutada, kuidas suhestuvad omavahel õigus kasutada oma sõnavabadust ja õigus kaitsta vähemuste õigusi,” lisas ta.

Kaitse väljendusvabadust – anneta Katrina toetuseks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
katrina vs alari kivisaar, inimõiguste keskus
Katrina

Toetades Katrinat, seisame väljendusvabaduse, meie kõigi põhiseadusliku õiguse eest. Väljendusvabadus on oluline inimõigus, mis võimaldab ideede, arvamuste ja informatsiooni vaba vahetust ning seeläbi inimestel kujundada oma arvamusi avaliku tähtsusega teemadel. Väljendusvabadus ei ole absoluutne, aga selle liiga laialdane piiramine on oht demokraatiale, kuna oma mõtete jagamine ja info saamine on eelduseks paljude teiste õiguste ja vabaduste teostamisel. Oma arvamuse avaldamine on igaühe põhiõigus, kuid seda tuleb teha teiste õigusi austades. Laim ja vaenu õhutamine on Eestis seaduses keelatud. Seetõttu on ka selle strateegilise kohtuvaidluse laiem eesmärk suurem ühiskondlik mõju ja võitlus meie kõigi põhiseadusliku õiguse, väljendusvabaduse eest!

Keskuse strateegilised kaasused jõuavad kohtusse tänu headele annetajatele. Ka eesolev kohtuvõitlus tuleb töömahukas ja kulukas, mistõttu on iga annetus kulda väärt. Oleme siiralt tänulikud igale püsiannetajale ja üksikuid rahalisi toetusi teinud inimõiguste sõpradele, sest just teie aitate meil toetada Katrina kohtuteed ja seeläbi seista meie väljendusvabaduse ja inimõiguste eest. Aitäh, et annetad!

Kaitse väljendusvabadust – anneta Katrina toetuseks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan

Katrina avalik pöördumine täismahus (avaldatud 30. juulil Elu24.ee‘s)

“Koostasin petitsiooni Raadio SkyPlusi saatejuhi ütlustele tähelepanu toomiseks. Petitsiooni peamine ja laiem eesmärk oli kaitsta meie kõigi põhiõiguslikke väärtusi ning mitte normaliseerida laimu ja vähemusi alavääristavaid ütlusi. Olin raadio ja meedia vahendusel sarnaseid kommentaare juba varem kuulnud ning, arvestades olukorda maailmas Kivisaare viimaste väljaütlemiste ajal, ei olnud vaikimine minu jaoks variant.

Petitsioonis andsin igale allkirjastajale võimaluse öelduga ise tutvuda ning oma järeldused teha. Raadiosaated, kus petitsioonis välja toodud ütlused kõlasid, on kõigile kättesaadavad Raadio SkyPlusi kodulehel ja iga inimene sai need enne allkirjastamist üle kuulata. Minu eesmärk petitsiooni tehes oli hoida ära olukord, kus avaliku elu tegelastel on õigus öelda inimõigusi riivavaid kommentaare ning nende ütluste eest mitte vastutust võtta.

Sõnavabadus on meie kõigi põhiõigus. Ma ei toeta laimamist ega ole soovinud kedagi isiklikult rünnata. Ma seisan väärtuste eest, millesse ma usun. Mind on kasvatatud inimõiguste eest seisma ja kasutama oma häält. Kodanikualgatuslikus korras peab olema võimalik ebaõiglusele vastu astuda. Kõigil meil on õigus sõna- ja väljendusvabadusele, teha petitsioone ja avaldada arvamust inimõiguste kaitseks. Samas ei anna see õigust avalikus meedias teha rassistlikke või šovinistlikke kommentaare ja petitsioonis esitatud väljaütlemised ei ole paraku mingil viisil kooskõlas meie põhiseaduslike väärtustega.

Kivisaar on enda pöördumises ainukeseks aksepteeritavaks lahenduseks pidanud seda, kui tasun kahju hüvitisena 75 000 eurot ning postituse eemaldan. Kunstniku ja üliõpilasena on sellises summas kahjunõue minu jaoks tõeline šokk. Erinevalt avalikkusele jäetud muljest ei ole Kivisaar soovinud leida olukorrale muusugust lahendust, sh vabandust. Ma ei toeta laimamist ega neid, kes teisi põhjendamatult ja halvustavalt solvavad, kuid laimamisest tuleb eristada igaühe õigust kodanikualgatuse raames kaitsa põhiseaduslikke ja ühiskondlikke väärtusi. Igaühe õigus on taunida ja takistada põhiseaduslikke väärtusi ohustavaid ning meie õigus- ja kultuuriruumis kollektiivselt sobimatuks tunnistatud väljaütlemisi, sh rassistlikke väljaütlemisi.

Alari Kivisaar kasutas oma õigust eneseväljendusele, kuid väljendusvabaduse osa on ka teiste õigus oma arvamust avaldada. Raadiosaatejuhil on suur kuulajaskond ja mõju, seetõttu on eriti oluline, et inimõigusi austavad inimesed samuti oma seisukoha avalikkuse ette tooks. Petitsioon oli üks selline võimalus.

Ma olen abi saamiseks pöördunud Eesti Inimõiguste Keskuse ning advokaadibüroo Liverte vandeadvokaadi Meris Vellingu poole, kes on mind meie põhiseaduslike väärtuste kaitsel valmis igati toetama ja vajadusel kaitsma mind ka kohtus.”

Kaitse väljendusvabadust – anneta Katrina toetuseks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #strateegiline-hagelemine
Ostukorv