05. detsembril 2011 viisime läbi välimeediakampaania “Märka inimest, mitte puuet”, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu puuetega inimeste tõrjutusele Eesti ühiskonnas. Eestis on puuetega inimeste kaasamisel ühiskonda veel palju teha, seda nii suhtumise kui keskkonna osas. Ühiskond jääb puuetega inimeste vähese kaasatuse tõttu majandusse ja ühiskonnaellu ilma olulisest panusest, mis aitaks elu Eestis edendada.

Üle 130 000 inimese Eestis on kerge kuni raske puudega, mis tähendab, et igal kümnendal Eesti elanikul on täielik osalemine ühiskonnas tihti raskendatud, seda nii keskkonnast kui ka suhtumisest tingitud takistuste tõttu. Lisaks sellele, et teistega võrdsetel alustel ühiskonnas osalemine on inimõigus, avab kõiki kaasav ühiskond uusi turuvõimalusi ja soodustab innovatsiooni.

 

Ostukorv