ER_konverents_2011

2010. aasta 8 – 9 oktoobril toimus võrdse kohtlemise teemat käsitlev konverents “Erinevus rikastab”. Konverentsi ajaks oli Võrdse kohtlemise seadus olnud jõus juba üle aasta ja Soolise võrdõiguslikkuse seadus kuus aastat. Kas need seadused tõid kaasa muutusi igapäevaelus või on nad jäänud vaid Euroopa Liidu survel vastu võetud, kuid reaalses elus olulise mõjuta reegliteks? Milline roll on võrdse kohtlemise põhimõttel üldse Eesti õigusruumis? Nendele küsimustele otsisime antud konverentsil vastust. Konverents tõi kokku erinevad osapooled ja vastakad arvamused. Osalesid nii valitsusväliste organisatsioonide kui riigiasutuste esindajaid, aga ka erakondade esindajaid. Aruteludesse toodi  sisse ka kogemusi mujalt maailmast.

Konverents käsitles võrdse kohtlemise temaatikat seni käsitlemata vaatenurkadest. Kahe päeva jooksul kuulis konverentsil ettekandeid, arutelusid neljas erinevas paneelis ja väitlust poliitilise korrektsuse teemal.

Konverentsil osales 209 inimest, ning konverentsi on järelevaadatud üle 1000 korra.

Konverents salvestati ning seda on võimalik allolevate linkide kaudu järgi vaadata.

Tervitussõnad

Avakõned

Paneelid

Väitlus: Kas poliitiline korrektsus lämmatab ja võrdse kohtlemisega on mindud liiale? (Moderaator: Urmas Vaino, osalejad: Oudekki Loone, Janek Mäggi, Heino Nurk ja Silver Meikar).

Ostukorv