8. peatükk

Mitmekesisuse arendamise riskid

Mitmekesisus on potentsiaalselt suur konkurentsieelis meie üha globaliseeruvas maailmas. Kui organisatsioonis hinnatakse innovaatilisust, loovust, strateegilist planeerimist ja töötulemusi, siis toob mitmekesisus selgelt kasu. Sellises organisatsioonis on head koostööoskused, sünnib innovatsioon, mõistetakse paremini erinevaid kliente ning ollakse valmis muutustega kaasa minema ja saadakse paremini väliste muutustega hakkama.

Teisalt võib inimeste suurem mitmekesisus tuua kaasa mõningaid keerukusi, millega tasub eos arvestada.

1. Vanade töötajate rahulolematus

Kui organisatsiooni töötajaskond on pikalt olnud väga ühetaoline, kuid teeb nüüd otsuse mitmekesisuse kasuks, võib juhtuda, et organisatsioonis on inimesi, kes pole sellise muutusega rahul. Mõned võivad ka lahkuda.
Lahendus: muutuste läbiviimisel on oluline kommunikatsioon ja töötajate teavitamine. Selgita muutuste põhjusi ja olemust.

2. Uute töötajate rahulolematus

Mitmekesisust ja võrdset kohtlemist austava töökultuuri loomine võtab aega. Seega võivad uued töötajad leida end organisatsioonist, mis ei arvesta nende eripäradega (nt räägitakse mitteformaalses keskkonnas keelt, mida kõik ei oska või ei osata töökeskkonnas arvestada erivajadustega).
Lahendus: koguge uutelt töötajatelt esimestel kuudel (vajadusel kauem) tagasidet, pidage vestlusi ning analüüsige, mida annab just teie organisatsioonis muuta.

3. Töökiusamine võib suureneda

Mitmekesise organisatsiooni kõige suurem risk on inimeste erinevustest tulenev sallimatus ja töökiusamine.
Lahendus: loo organisatsioonis süsteem, kuidas inimesed saavad ebavõrdsest kohtlemisest, töökiusust ja ahistamisest teada anda. Vajadusel kaasa probleemide lahendamisesse väliseid spetsialiste (nt tööpsühholoog). Lisa vägivallatuse ja probleemide rahumeelse lahendamise idee oma ettevõtte väärtustesse. Kindlasti on vaja töötajaid koolitada, et vähendada stereotüüpide ja eelarvamuste mõju nende otsustele ja käitumisele.

4. Mitmekesine töötajaskond pole esmalt piisavalt tõhus

Mitmekesises grupis on palju erinevaid kogemusi ja nägemusi ning seetõttu võib olla keeruline jõuda lahendusteni.
Lahendus: Anna aega mitmekesisele töötajaskonnale arenemiseks. Uuringud näitavad, et alguses on ühetaolised grupid tõhusamad kui mitmekesised grupid, kuid mõne aja pärast muutuvad mitmekesised grupid ühetaolistest tõhusamaks. Juht peab andma aega, et töötajad hakkaksid mõistma, kuidas teineteise väärtused ja lähenemisnurgad aitavad ühise (ehk organisatsiooni) missiooni täitmisele kaasa.
Pea meeles, et mitmekesisuse arendamine ja hoidmine on pikaajaline protsess ja mitte ühekordne projekt. Kõige parem on mitmekesisuse ja kaasatuse arendamist alustada mitmekesisuse plaani loomisega.
Ostukorv