Mitmekesisuse kuu 2023 muutis nähtamatud sillad nähtavamaks

Mitmekesisuse kuu 2023 keskendus inimesele nagu sina ise – tavaline, sõbralik, kangekaelne, eriline, nutikas, haavatav, mitmekesine. Tähistasime mitmekesisust meie sees ja meie ümber, rääkides lugusid.

Erinevate tegevustega liitus inimesi üle kogu Eesti

Inimõiguste keskuse üleskutsele jagada puudutavaid hetki oma elust saabus vastuseid üle kogu Eesti. Nendest lugudest panime kokku näituse “Nähtamatud sillad” (link), mis jõudis avalikus ruumis inimesteni Tallinnas, Tartus ja Narvas ning inimõiguste keskuse sotsiaalmeediakanalites.

Lisaks kutsusime huvilisi panema oma teadmisi proovile mitmekesisusele pühendatud viktoriiniga eesti (link), inglise (link) või vene keeles (link) ja mängima bingot eesti, vene või inglise keeles (link) nii töökeskkonna kui igapäevaelu kohta. Mõttemaailmade avardamiseks panime kokku nimekirja mitmekesisust eri tahkude alt avavatest raamatutest (link).

Mitmekesisust väärtustavas organisatsioonis on turvaline töökeskkond

Erinevad organisatsioonid – ettevõtted, avaliku sektori asutused, vabaühendused – üle Eesti on mitmekesisust tähistanud juba alates 2016. aastast. Sel aastal kogusid paljud organisatsioonid sarnaselt inimõiguste keskusele oma inimeste lugusid, et nende abil näidata, kui mitmekesiste ja eriilmeliste inimestega koos töötatakse.

Keskenduti eri kultuuride tutvustamisele – läbi toidu, muusika ja traditsioonide. Oluliseks teemaks oli vaimne ja füüsiline tervis ning kuidas luua töökeskkondi, kus eri inimeste tervis oleks hoitud ja vajadused täidetud, eraldi käsitleti mitmes kohas eri- ja lisavajadustega inimestega arvestamist. Palju räägiti eelarvamuste ja stereotüüpide teemal – mis need on, kuidas neid ära tunda ja kuidas teha nii, et eelarvamused ei hakkaks suunama inimese otsuseid ja käitumist. Ühte näidet paljudest võib näha siin (link).

Oli rõõm näha, et mitmetes organisatsioonides pöördusid juhid oma töötajate poole, et rõhutada mitmekesisuse väärtustamise tähtsust ja seda, kui oluline on luua töökeskkondi, kus inimesed saavad olla, kes nad on. Mis kõige olulisem – otsiti viise, kuidas inimesi kokku tuua ja omavahel rääkima julgustada, et päriselt õppida üksteist tundma ja näha mitmekihilisust, mis igaühes on, kuid mis töökeskkonnas ei pruugi alati esile tulla.

Lugude rääkimise kohad – raamatukogud

Sel aastal kutsusime ka raamatukogud üle Eesti kampa mitmekesisust tähistama, sest kus mujal räägitaks rohkem lugusid kui raamatutes ja raamatukogudes. Kaasa lõid väikesed raamatukogud kaugel tõmbekeskustest, aga ka keskraamatukogud, pakkudes oma lugejatele eriilmelisi sündmusi ja kutsudes neid lugema teoseid, mis mitmekesisuse teemat eri nurkade alt avavad. Temaatilised väljapanekud innustasid lugejaid soovitatud raamatuid laenutama ning need tõid kaasa elevust ja mõtisklusi erinevuste ning sarnasuste üle. Mitmed raamatukogud avastasid Mondo maailmakooli (link) filmilaenutuse, mille kaudu kohtuda eri maailmade ja inimeste tegelikkustega. Järgmisele aastale mõeldes on raamatukogude töötajad toonud välja, et tahaks veelgi rohkem ühiseid arutelusid ja ka soovitusi-oskuseid, kuidas selliseid arutelusid läbi viia või keda kutsuda vestlusi vedama.

Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastas 12 uut liitujat

Mitmekesisuse päeval, 10. mail, allkirjastas mitmekesisuse kokkuleppe 12 uut liitujat: Riigikantselei, Lidl Eesti, Sonepar Eesti AS, MTÜ Mondo, Utilitas, Glia, Testlio, Entain Group / Optiwin OÜ, advokaadibürood Pallo&Partnerid ja Cobalt, Harjumaa Muuseum, Haridus- ja Noorteamet. Kokku on mitmekesisuse kokkuleppega liitunud 187 tööandjat. Lisaks tutvusime värskelt Rakendusliku Antropoloogia Keskuses valminud uuringuga „Mitmekesisus ja kaasatus tööandjate pilgu läbi“, kust tuli välja huvitav asjaolu, et ehkki mitmekesisusega strateegiliselt tegelevad tööandjad on reeglina ka majanduslikult edukamad, siis teadlikult tegelema hakatakse mitmekesisusega tavaliselt väärtusruumi tõttu.

Soovisime, et selle aasta mitmekesisuse kuul oleks esiplaanil inimene ja et loodaks võimalusi inimestel kokku tulla, kogemusi jagada ja üksteist tundma õppida – ennekõike nägema, et vaatamata eriilmelistele kogemustele ühendab meid sageli sarnane soov olla nähtud, kuuldud ja aktsepteeritud. Tööandjad saavad omalt poolt teha palju, et oma töökeskkonnas sellist õhustikku pakkuda. Kel ses osas jääb teadmisi ja oskusi napiks, siis inimõiguste keskus toetab tööandjad mitmekesisuse ja kaasatuse teemade läbimõtlemisel. Alustada võib näiteks siit (link). Mitmekesisuse kuu on läbi, head Pride’i kuud!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisuse-kokkulepe #mitmekesisuse-paev
Ostukorv