Konverents “Kultuurikonfliktist innovatsioonini” toimub juba 8. mail

Missugused tööandjad on tänaste tööotsijate silmis kõige rohkem hinnas? Kuidas ise nende hulka jõuda? Registreeru konverentsile “Kultuurikonfliktist innovatsioonini”, et õppida ja inspireeruda Bolti, Rimi ja teiste kogemusest!

  • Tööandjabrändingu agentuur Instar on 14 aastat järjest uurinud tegureid töökoha valikul. 2023. aastal nimetasid vastanud 50 pakutud teguri seast olulisimaks töötajate võrdse ja ausa kohtlemise.
  • Inimõiguste keskus on Turu-uuringute ASi abil aastaid uurinud, kuivõrd mängib atraktiivse tööandja kuvandi juures rolli mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise väärtustamine. Kui 2012. aastal pidas seda tähtsaks 37% vastanutest, siis mullu juba 69%.
    2023. aastal statistikaameti tellitud suhteuuring tõi välja, et töökeskkonnas on seksuaalset ahistamist kogenud 33% naistest ja 17% meestest. 18-29-aastaste naiste seas on tööl seksuaalset ahistamist kogenud rohkem kui pooled.
  • Äsjane lõimumismonitooring tõi välja, et 33% muust rahvusest elanikest tunneb, et neisse suhtutakse sageli sallimatult nende rahvuse tõttu. 64% muust rahvusest elanikke ja 40% eestlasi arvab, et eestlastel on paremad võimalused erialase karjääri tegemisel ja parema töö saamisel kui muust rahvustest inimestel.

Kultuurilise mitmekesisusega arvestav töökeskkond on atraktiivse ja eduka tööandja kaubamärk. Kultuurilise mitmekesisusega tegelemine on tööandja jaoks võimalus teha nähtavaks oma väärtusmaailm – hoolimine igast oma töötajast.

8. mail toimuva konverentsi “Kultuurikonfliktist innovatsioonini” teemaks on kultuuriline mitmekesisus töökeskkonnas. Kogemusi, väljakutseid ja perspektiive kultuuriliselt mitmekesises keskkonnas töötamisest jagavad Bolti mobiilsuse juht Liis Valdsalu, Rimi personalijuht Jaanika Raudam, MoveMyTalenti asutaja Laura Sildmäe ja Interconnect Product Assembly personalijuht Kristi Unga ning rahvusvaheliste ettevõtete ja organisatsioonide töötajad.

Vaata päevakava ja registreeru kohe.

Konverents on osa üleeuroopalisest mitmekesisuse kuust. Mitmekesisuse kuu tegevusi toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisuse-paev
Ostukorv