Mitmekesisuse kokkuleppe 10. sünnipäeval sai 49 tööandjat „Austame erinevusi“ märgise

Eestis on 49 tööandjat saanud „Austame erinevusi“ märgise, 178 ettevõtet, avaliku sektori asutust ja vabaühendust on allkirjastanud  mitmekesisuse kokkuleppe. Need on organisatsioonid, kes peavad lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele.

Kui mitmekesisuse kokkulepe on esimene samm mitmekesisuse väärtustamise ja kaasava töökeskkonna loomisel, siis „Austame erinevusi“ märgise saanud lähevad sel teel süvitsi ja seavad konkreetseid eesmärke, mille poole püüelda.

Sel aastal rõõmustasime paljude uute märgise saajate üle. Lisaks rohketele ettevõtetele asus kaasava töökultuuri süvendamisega tegelema ka mitmeid avaliku sektori asutusi. Viimsi vallavalitsus tõuseb teiste hulgast esile sellega, et nad on esimene kohalik omavalitsus, kes mitmekesisuse edendamise nii sisukalt ette on võtnud. Märkimisväärne on ka Tallinna ja Tartu ülikooli lisandumine märgise saanute hulka, mis tähendab, et ülikoolid mõtlevad aina enam oma töötajate ja üliõpilaste mitmekesisusele ja kõiki kaasava töö- ning õpikeskkonna loomisele. Näiteks on Tallinna ülikoolis järjepanu arendatud kakskeelset töökeskonda ja pakutud rahvusvahelistele kolleegidele keeleõpet. Samuti on juba pikalt tegeletud sellega, et lapsevanemaks saanud töötajad poleks akadeemilisel hindamisel ebasoodsamas olukorras kui lasteta töötajad ning on loodud soolise võrdõiguslikkuse kava. Samas tõdeb Tallinna ülikooli personalijuht Eveli Ojamäe-Veider, et kaasava töökultuuri kujundamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks on veel palju teha. Tuleb tegelda kaasava juhtimiskultuuri kujundamisega, teadvustada võrdse kohtlemise teemat ja luua süsteem ebavõrdse kohtlemise kaebuste menetlemiseks, saada ülevaade erivajadustega töötajatest ja nende vajadustest ning ootustest.

„Austame erinevusi“ märgised andis üle sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov, kes rääkis oma unistusest, et kümne aasta pärast võiks Eestis olla rohkem neid tööandjaid, kes julgelt erivajadustega töötajaid värbavad. Juba täna saavad need organisatsioonid küsida nõu Töötukassast ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest, et veendunult luua töökeskkond, kus erivajadusega inimesel on hea ja ta on toetatud. Teisalt tõi ta välja vajaduse luua igas organisatsioonis usaldav õhkkond ja lahendus, mis võimaldab töötajatel turvaliselt võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teada anda, kartmata häbimärgistamist või avalikustamist.

Kuigi mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas on Eestis veel kõigil palju õppida, on meil ka tohutult võimalusi, et viia oma organisatsioonid hoopis uuele tasemele. Sellel teekonnal aitab inimõiguste keskus tööandjatel töötada välja tõhusaid lahendusi inimeste erinevuste austamiseks ja väärtustamiseks.

Mitmekesisuse kokkuleppe 10. sünnipäeva ja “Austame erinevusi” märgiste üleandmisega samal sündmusel allkirjastas kuus uut ettevõtet ka mitmekesisuse kokkuleppe. Kõigi „Austame erinevusi“ märgise saanud organisatsioonidega saab tutvuda siin. Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastanud tööandjad on loetletud siin.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud sotsiaalministeerium. Märgis kehtib kaks aastat ja tänavu anti see välja kolmandat korda.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv