Iga klikk loeb, ka sinu andmeid! – valmisid andmekaitse õppevideod

Inimõiguste keskusel on valminud õppevideod, mille eesmärk on meelde tuletada, et tänapäeva infoühiskonnas on andmed otsustava tähtsusega, mistõttu on ka nende kaitsmine aina olulisem. Kolm õpetlikku videot selgitavadki andmekaitse valdkonna olemust ja annavad nõu, kuidas käituda privaatsuse rikkumise korral. Lisaks leiab klippidest soovitusi ja nippe, kuidas andmelekkeid ja privaatsusesse sekkumisi ennetada. 

Inimõiguste keskuse juristi Mari-Liis Vähi sõnul ajendas videokampaaniat looma asjaolu, et Eesti ühiskonnas jääb puudu privaatsuse ja andmekaitsega seotud teadmistest ja harjumustest. „Me peame rohkem selgitama, , mida meie andmetega tehakse ja millised ohud kaasnevad nende avaldamisega. Lisaks vajab ümber lükkamist müüt, et tavainimesel ei ole internetis infot jagades midagi karta ja varjata,“ tõdes Vähi.

Ühtlasi tuletavad õppevideod meelde, et sarnaselt päriselule, on meie tegudel tagajärjed ka veebikeskkonnas. Inimõigused, sh õigus privaatsusele, kehtivad ka internetis ning nende kaitse vajab ühiskonna tähelepanu. “Digiõigused on arenev valdkond, mille edendamisesse soovib keskus üha enam panustada. Valminud klipid aitavadki teemat avada ja inimeste teadlikkust tõsta,” tõdes Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Egert Rünne.

Õppevideod loodi  Eesti Inimõiguste Keskuse, Telia, Andmekaitse Inspektsiooni, Lastekaitse Liidu, Luminate ja NJORD Advokaadibüroo koostöös ja need on tootnud meediaagentuur Vaas. Videod on eesti keeles koos eesti-, vene- ja ingliskeelsete subtiitritega ning neid on võimalik vaadata inimõiguste keskuse kodulehelt.

Sõltumatu vabaühendus Eesti Inimõiguste Keskus tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskus on alates eelmise aasta juunist tegutsenud andmekaitse ja digiõiguse valdkonnas ning peale inimeste teadlikkuse suurendamise nõustame andmekaitse teemal igal teisipäeval kõiki soovijaid.

#andmekaitse-ja-digioigus
Ostukorv