Tööpakkumine! Tule juhi mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonda!

Mitmekesisus ja kaasatus (ing diversity & inclusion) on inimeste juhtimise valdkond, mille keskmes on inimeste mitmekesisuse väärtustamine, võrdne kohtlemine ja kaasav juhtimine. Eestis mitmekesisuse ja kaasatuse edendamiseks veab inimõiguste keskus eest Eesti mitmekesisuse kokkulepet ja annab koostöös sotsiaalministeeriumiga välja märgist “Austame erinevusi”. Mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juhina teed tihedat koostööd tööandjate ja teiste partneritega. Selles töös õpid iga päev midagi uut inimeste ja iseenda kohta, saad kuhjaga uusi tutvusi ja kogemusi. Tule vea eest kiire kasvu ja suure potentsiaaliga valdkonda!

Pakume:

 • täiskoormusega töökohta palgaga katseajal 1800€ bruto
 • aja- ja kohapaindlikku töökorraldust eeldusel, et sul on võimalik käia vähemalt kahel päeval nädalas ka meie kontoris Tallinnas
 • toredat ja oma ala professionaalidest koosnevat kollektiivi, kelle südameasjaks on kõigi inimeste inimõiguste kaitse
 • võimalust panustada mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisega Eesti juhtimiskultuuri arengusse
 • võimalust viia pea 10 aastat tegutsenud tööandjate võrgustik uuele tasemele
 • arenguvõimalusi ja rahvusvahelist kogemustevahetust
 • tervise- ja spordikulude hüvitamine 100€ kvartalis
 • võimalust kasutada coachi tuge

Tööülesanded:

 • Eesti mitmekesisuse kokkuleppe tööandjate võrgustiku juhtimine ja arendamine
 • mitmekesise tööandja märgise “Austame erinevusi” väljaandmise eest vastutamine ja sellega seotud protsesside juhtimine
 • mitmekesisuse päeva ja mitmekesisuse kuu korraldamine
 • suhtlemine Eesti-siseste ja rahvusvaheliste partneritega, sh Eesti mitmekesisuse kokkuleppe esindamine Euroopa mitmekesisuse kokkulepete platvormil Euroopa Komisjoni juures
 • suhtlemine ja kohtumised tööandjatega, partnerlussuhete arendamine
 • konverentside, koolituste, seminaride ja võrgustumisürituste planeerimine, korraldamine ja läbiviimine
 • kuukirja koostamine, artiklite kirjutamine ja teadlikkust tõstvate materjalide koostamine
 • valdkonna rahastamiseks projektide kirjutamine ja taotlusvoorude otsimine
 • panustamine inimõiguste keskuse arengusse

Ideaalsel kandidaadil on:

 • väga hea eesti ja inglise keele oskus
 • tööks vajaliku arvutitarkvara kasutamise oskus
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus ning eneseväljendusoskus
 • avaliku esinemise kogemus või valmidus
 • koolituste läbiviimise kogemus
 • kõrgharidus, mis toetab valdkonnaga seotud teemade süvitsi mõistmist
 • projektijuhtimise kogemus
 • väärtustad ja austad inimeste mitmekesisust
 • avatud ja suunatud pidevale enesearengule
 • analüütiline ja kriitiline mõtlemine

Julgustame sind kandideerima ka siis, kui tunned, et sul jääb ideaalist mõni punkt puudu, kuid oled valmis neid oskusi kiirelt õppima ja arendama.

Kasuks tuleb:

 • töökogemust inimeste juhtimise või äriprotsesside valdkonnas
 • kogemused personalitöö, nõustamise, turunduse või kommunikatsiooni valdkonnas
 • valdkondlike regulatsioonide tundmine
 • strateegiate koostamise ja/või ellurakendamise kogemus

Kandideerimiseks saada aadressil liina.rajaveer@humanrights.ee oma CV ja motivatsioonikiri, millest soovime aru saada, miks sind meie tööpakkumine kõnetas ja kuidas arendaksid sina järgmisel 2–3 aastal mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonda (sh mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikku).

Kandideeri hiljemalt 21. märtsil!

Kõigile kandidaatidele anname esmast tagasisidet hiljemalt 24. märtsil. Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel intervjuusid läbi ka pärast tavapärast tööaega. Tööleasumine esimesel võimalusel.

Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest. Väärtustame töö-, pere-  ja eraelu ühitamise põhimõtteid ning julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #keskus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv