Võrdse kohtlemise võrgustik kogunes strateegiaseminariks ja tervitas uut liiget

Eelmisel nädalal sai taas kokku võrdse kohtlemise võrgustik, et ühiselt uus tegevusplaan paika panna.

Kõigepealt vahetasid osalejad mõtteid ja andsid tagasisidet viimasel kahel aastal tehtule. Ühine seisukoht oli – eelmine tööperiood kulges väga edukalt. Peamine töövõit oli Eesti inimõiguste olukorra variraporti esitamine ÜRO inimõiguste ülevaatusele. Võrgustik koostas raporti esmakordselt ja tutvustas seda nii välisriikidele kui ka Eesti valitsusele ja erakondadele. Võrgustiku liikmed leppisid kokku, et ka tulevikus jätkatakse ÜRO inimõiguste ülevaatuse variraporti ja võrdse kohtlemise edendamisega. Samuti on kavas leida rahastusi uuteks tegevusteks.

Tulevikuplaanide koostamisel osales ka võrgustiku uusim liige URALIC Keskus. Võrdse kohtlemise võrgustiku koordinaator Uljana Ponomarjova on kindel, et URALIC tugevdab võrgustikku ja annab lisaekspertiisi põlisrahvaste teemadel. (loe lühiintervjuud URALICu juhi Oliver Loodega!)

Kõigile osalejatele suur tänu väga produktiivse ja toreda kohtumise eest!

võrdse kohtlemise võrgustiku koosolek
Võrdse kohtlemise võrgustiku strateegiaseminar. Foto: Anna-Lisa Aavik

2013. aastal loodud võrdse kohtlemise võrgustikku kuuluvad Eesti Inimõiguste Keskus, Lastekaitse Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Oma Tuba / Feministeerium, Eesti LGBT Ühing, Eesti Vegan Selts, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Pagulasabi, Eesti Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ URALIC Keskus.

Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#uro-inimoiguste-ulevaade #vordne-kohtlemine #vorgustik
Ostukorv