2013. aastal loodi Võrdse kohtlemise võrgustik, mis koondab vabaühendusi, mille üheks oluliseimaks tegevuseks on oma sihtgrupi võrdsete õiguste tagamise eest seista.

Võrgustiku eesmärk ongi toetada Võrgustiku liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt ning teha koostööd otsides ühisosa ning selle nimel ühiselt sõna võtta ja muid tegevusi ette võtta. Võrgustik teeb ühisosa piires koostööd riigi institutsioonidega ning mõjutab neid võrdse kohtlemise põhimõtet paremini järgima ja väärtustama.

Võrgustiku liikmed: