Võrdse kohtlemise võrgustik

2013. aastal loodi võrdse kohtlemise võrgustik, mis koondab vabaühendusi, mille üheks oluliseimaks tegevuseks on oma sihtgrupi võrdsete õiguste tagamise eest seista.

Võrgustiku eesmärk ongi toetada võrgustiku liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt ning teha koostööd otsides ühisosa ning selle nimel ühiselt sõna võtta ja muid tegevusi ette võtta. Võrgustik teeb ühisosa piires koostööd riigi institutsioonidega ning mõjutab neid võrdse kohtlemise põhimõtet paremini järgima ja väärtustama.

2021. aasta mais ootab Eestit ÜRO inimõiguste nõukogus ees järjekorras kolmas korraline ülevaatus, mille aluseks on erinevad omavahel sõltumatud aruanded. Veebruaris 2020 hakkas võrdse kohtlemise võrgustik koguma Eesti inimeste lugusid, et saada ülevaade inimõiguste olukorrast meie riigis ja esitada ÜRO-le nendel lugudel tuginev variraport. Aruande esitasime oktoobris ja avaldasime eestikeelsena detsembris 2020.

Inimesed

Ostukorv