Valminud on juhend tööandjatele mitmekesisuse juhtimisest kriisiajal

Organisatsioonid, kes jätkavad mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonda panustamist, suudavad raskustega paremini toime tulla ning erinevatest kriisidest toibuda. Mida ja kuidas seejuures silmas pidada, saab lugeda projekti “Mitmekesisus töökohal” raames valminud praktilisest käsiraamatust mitmekesisuse juhtimise kohta kriisiajal.

Mitmekesisuse juhtimine on vahend vastupidava organisatsiooni loomiseks

Mitmekesisus ja kaasatus (ing k diversity & inclusion) on tänapäeval üks olulisemaid valdkondi organisatsiooni strateegiates ning mitte ainult personalijuhtimises, vaid erinevatel otsuste tegemise tasanditel. Koroonakriis on ilmestanud ühiskondlikke ebavõrdsusi ja süvendanud sotsiaal-majanduslikes raskustes inimeste olukorda. Tööandjate jaoks on see aeg olnud väärtuste ja tööpõhimõtete ümbermõtestamise koht. Muuhulgas on see tähendanud erinevate digilahenduste kasutuselevõttu, kaugtöö võimaldamist, töö ja pereelu tasakaalu toetamist jms. Üha enam organisatsioone mõistab, et mitmekesisuse ja kaasatusega tegelemine on ettevõtluse vastupanuvõime, innovatsiooni ja kasumi suurendamise võtmeteguriks.

Kümne Euroopa mitmekesisuse kokkuleppe koostöös on nüüd valminud ingliskeelne veebimaterjal selle kohta, miks ja kuidas mitmekesisust ja kaasatust keerulistel aegadel fookuses hoida. Käsiraamat mitmekesisuse juhtimisest kriisiajal on mõeldud abivahendiks tööandjatele, kes soovivad oma kollektiivi toetada ja otsivad lahendusi, kuidas end tulevasteks kriisideks paremini ette valmistada. Juhendmaterjal on kasulik nii neile, kes tahavad ellu viia olulisi strateegilisi muutusi kui ka tööandjatele, kes soovivad saada lisateadmisi, inspiratsiooni ja vahendeid oskuslikumaks mitmekesisuse juhtimiseks oma organisatsioonis.

Projekti “Mitmekesisus töökohal” (2019–2021) kaasrahastas Euroopa Komisjon ja seda vedasid Eesti Inimõiguste Keskus, Aga Khan Foundation (Portugal) ja Equality Strategies (Iirimaa).

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe
Ostukorv