Inimõiguste keskus otsib uusi mitmekesisuse nõustajaid

Eesti Inimõiguste Keskus tunnustab koostöös sotsiaalministeeriumiga 2022. aastal juba kolmandat korda Eesti tööandjaid mitmekesise tööandja märgisega “Austame erinevusi”. Kuna märgis on tööturul üha atraktiivsem ning programmis osalevate organisatsioonide arv kasvab, siis otsime meiega liituma uusi mitmekesisuse nõustajaid.

Mitmekesisus ja kaasatus (ing diversity & inclusion) on inimeste juhtimise valdkond, mille keskmes on inimeste mitmekesisuse väärtustamine, võrdne kohtlemine ja kaasav organisatsioonikultuur. Eestis mitmekesisuse ja kaasatuse edendamiseks veab inimõiguste keskus eest Eesti mitmekesisuse kokkulepet ja annab koostöös sotsiaalministeeriumiga välja märgist “Austame erinevusi”.

Märgise taotlemiseks tuleb ettevõttel või organisatsioonil analüüsida oma tänast olukorda ja panna kirja plaanid tulevikuks. Selles protsessis on organisatsioonile toeks mitmekesisuse nõustaja – hea partner, kes aitab sihtide seadmisel, mitmekesisuse plaani ja tegevuskava koostamisel. Samuti osaleb nõustaja taotlusdokumentide hindamisel. Eeldame uutelt nõustajatelt kahe koolituse läbimist:

  1. Nõustajate baaskoolitus 30.09–02.10 (algus 30.09 kell 13 ja lõpp 02.10 kell 13, Tallinna lähiümbrus). Teemad: mitmekesisuse juhtimine, võrdne kohtlemine, eelarvamused, mitmekesisus ettevõttes.
  2. Nõustajate jätkukoolitus 19.–20.11. Teemad: erinevad nõustamisolukorrad, mitmekesisuse plaan ja tegevuskava.

Koolitused on mitmekesisuse nõustajatele tasuta ning neid viivad läbi Eesti Inimõiguste Keskuse eksperdid Liina Rajaveer ja Kelly Grossthal. Lisaks kaasame koolitaja ärisektorist, et tutvustada ettevõtete näitel mitmekesisuse juhtimise ja mõõtmise parimaid praktikaid.

Ootame sind mitmekesisuse nõustajaks kandideerima, kui sul on kogemus äriettevõtete, mittetulundusorganisatsioonide või avaliku sektori institutsioonide nõustamisel (nt ärinõustamine, inimressursi juhtimine, juhtide coaching, organisatsioonide supervisioon, konsulteerimine vms) ning huvi mitmekesisuse valdkonna vastu. Pakutav koolitusprogramm ei keskendu nõustamise meetoditele, vaid annab lisakompetentsi mitmekesisuse juhtimise valdkonnas. Mitmekesisuse nõustajad on eelkõige eksperdid, kes pakuvad ettevõtetele ja organisatsioonidele tuge nende mitmekesisuse strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel.

Mitmekesisuse nõustajate töö on hooajaline ning varieeruva koormusega. Tegemist on lisarolliga, millega saab tegeleda igapäevaste tegemiste kõrvalt. Nõustajate tööd tasustab Eesti Inimõiguste Keskus esitatud arve või käsunduslepingu alusel.

 

Täida kandideerimisvorm (Google Forms) hiljemalt 20. septembril ja tule anna oma panus erinevusi austava töökeskkonna arengusse Eestis! Tagasisidet anname jooksvalt ning hiljemalt 21. septembril.

Kandideerima on oodatud kõik inimesed, sõltumata soost, vanusest, nahavärvusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Lisainfo:

Liina Rajaveer, mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht

liina.rajaveer@humanrights.ee

 

Märgise “Austame erinevusi” programmi rahastab Sotsiaalministeerium.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv