Valmis inimõiguste keskuse järgmise viie aasta strateegia

Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu kinnitas 25. jaanuaril keskuse uue strateegia aastateks 2021–2025.

Strateegial on kaks põhieesmärki:
  1. Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised, kaitstud ja tagatud.
  2. Iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist.

Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu juht Katrin Nyman-Metcalf tõdeb, et viimased paar aastat on näidanud, kui habras on inimõiguste kaitse isegi riigis, kus on juba aastakümneid olnud demokraatlik õigusriik. “Nägime seda Eestis, aga näiteid on veel nii Euroopast kui mujalt maailmast, ja see väljakutse jätkub kahjuks veel kaua. See tuletab meelde, et inimõigused ei ole ainult vähemuste õigused, vaid puudutavad meid kõiki,” ütles nõukogu esimees. Sama näitab tema meelest ka inimõiguste keskuse uus strateegia.

“Keskus toetab jätkuvalt eriti haavatavaid gruppe, nagu pagulased. Strateegilise hagelemise kaudu on ka võimalus toetada just neid, kellel teatud olukorras tuge vaja on – olukordades, mida pikalt ette aimata ei saa. Lisaks tähendab töö mitmekesisusega, et inimõiguste roll terves ühiskonnas on alati päevakorras. Uus strateegia pakub võimalusi veel rohkem kaasata suuremat osa ühiskonnast,” tutvustas Katrin Nyman-Metcalf keskuse järgmise viia aasta plaane.

“Arvan, et inimõiguste keskus saab iga aastaga aina rohkem kuulsust ja tunnustust nii Eestis kui rahvusvaheliselt kui pädev ja ühiskonnas oluline organisatsioon,” on nõukogu esimees kindel.

Tutvu strateegiaga! Strateegiat täiendab iga-aastane tegevusplaan, mis võtab arvesse lähituleviku väljavaateid.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #keskus
Ostukorv