Kuidas kasutab inimõiguste keskus kaasustele annetatud raha? 

Alustuseks – suur kummardus ja aitäh! Katrina ja väljendusvabaduse annetuskampaania on läinud üle ootuste hästi ning oleme kogunud juba 1510 eurot. See tähendab, et Katrina kaasuse esimeseks etapiks ehk esimeseks kohtuastmeks vajaminevast 1800 eurost on enamik koos. Annetanud on juba üle 80 hea inimese, kes aitavad meil seista väljendusvabaduse ja inimõiguste eest. Oleme siiralt õnnelikud, et Eestis on nii palju inimesi, kes väärtustavad inimõigusi. Aitäh, et annetad!

Meie käest on küsitud, kas kogume annetusi 75 000 euro suuruse kahjunõude tasumiseks. Ei. Aga mille jaoks siis annetusi täpsemalt kogume?

Inimõiguste keskuse strateegilise hagelemise tegevus on võimalik vaid tänu annetajatele ja advokaatide pro bono tööle. Ka Katrina kohtuvaidlusel on strateegiliselt ja ühiskondlikult laiem eesmärk: meie kõigi põhiseadusliku õiguse – väljendusvabaduse – kaitse!

Kui keskus kogub annetusi kindla kaasuse jaoks, siis läheb see raha otse kaasuse kulude katteks: riigilõivud, eksperthinnangud, kulud õigusabile ja kommunikatsioonile. Õigusabi kulud on tänu meie headele koostööpartneritele võimalikult madalad, sest advokaadid teevad suures osas tööd tasuta. Olenevalt kaasusest hüvitame advokaatide tegelikest kuludest üksnes 10–30 protsenti.

Kaitse väljendusvabadust – anneta Katrina toetuseks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan

Annetused on alati kulda väärt

Iga inimõiguste keskusele tehtud püsiannetus või üksik rahaline toetus läheb alati inimõiguste kaitsesse Eestis. Kõik keskusele tehtud annetused laekuvad samale kontole, kust hetkel võtame 1800 eurot Katrina kohtutee esimeseks etapiks. Ülejäänut kasutame selleks, et olla rahaliselt iseseisvamad ja jätkusuutlikumad ning et keskus ei sõltuks vaid projektirahadest ja riiklikest toetustest.

Kasutame annetusi selliste kitsaskohtadega tegelemiseks, milleks pole projektipõhist rahastust, kuid milles näeme olulist vajadust ja võimalust olukorda Eestis paremaks muuta. Rahalist toetust kasutame alati erilise vastutustundega kõige olulisemate eesmärkide saavutamiseks. Annetuste eest tasume nii riiklike kui rahvusvaheliste projektide kohustusliku omaosaluse, mis võib olla 5–20 protsenti saadud toetusest; vajalike uuringute kulud, näiteks avaliku arvamuse küsitluste puhul; levitame teavet – iga paari aasta tagant anname välja Eesti inimõiguste aruande – või tasume strateegiliste kaasuste kohtukulusid, nagu Katrina kohtuvaidluse puhul. Kokkuvõtvalt inimestest, kelle õigusi oleme kohtus aidanud kaitsta, saab lugeda siit.

Inimõiguste keskusele tehtud annetused on alati kulda väärt! Tänu meie püsiannetajatele ja üksikutele rahalistele toetustele saame sõltumatult ning pädevalt seista inimõiguste eest igal ajal ja igal pool Eestis: kohtusaalides, ajakirjanduses, koolides, tänavatel, võimukoridorides. Aitäh, et toetad inimõigustega Eestit!

Tutvu ka korduma kippuvate küsimustega!

Kaitse väljendusvabadust – anneta Katrina toetuseks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #inimoigused-eestis #keskus #strateegiline-hagelemine
Ostukorv