Pärast pooltsada praktikandiks

Eelmise aasta Eesti suurim startup-ettevõtete kokkusaamine sTARTUp Day tõi Tartusse kokku üle 100 idufirma ja kümneid investoreid. Elisa startup pitching´u ehk alustavate ettevõtete võistuesitluse võitjaks osutus Seniorship, mis pakub veebiplatvormi praktikavõimaluste leidmiseks inimestele vanuses 50+.  Võistlusel hinnati nii ideed, meeskonda kui ka esitlust ning leiti, et Seniorship tegeleb väga olulise valdkonnaga, kus lisaks probleemi akuutsusele on valitud ka jõukohane lahendus.

Mitmekesisuse seisukohast on viimasel ajal palju räägitud ka vanuselisest mitmekesisusest, mille arengusse Seniorship selgelt panustab. Kuidas läheb startupil täna, pea aasta hiljem, küsisime Seniorshipi eestvedaja Anna-Liisa Palatu käest (pildil vasakult esimene, koos kolleegide Kai Reinfeldti ja Jevgeni Shiraiga).

Kuidas praeguseks läinud on? Peagi saab aasta mööda, kas mingi etapiga ollakse lõppjärgus ja milleski alguses?

Oleme ära teinud esimesed pilootpraktikad, mille käigus on praktikandid saadetud nii era- kui kolmanda sektori ettevõtetesse. Oleme vastavalt tagasisidele oma lahendust kliendile sobivamaks kohendanud. Läbisime ka NULA inkubaatori, mille käigus arendasime koostöös Heateo Sihtasutusega oma idee sotsiaalset poolt. Lansseerisime oma veebiplatvormi.

Oleme väga aktiivselt jätkamas läbirääkimisi uute klientidega ning detsembri alguses lisandub ka uus hulk uusi praktikapakkumisi.

Kust tuli idee just 50+ tööotsijatega tegeleda? Kas see oli puht-pragmaatiline, maailma trende järgiv otsus või oli ajendatud ka mõnest isiklikumast kogemusest?

Motivatsioon tuli kombinatsioonina nii demograafilistest trendidest kui isiklikest kogemustest. Olime tiimiga idee tekkimise hetkel üsna pikalt vaadelnud 50+ vanusegruppi, keskendudes eriti USA Baby Boomer generatsioonile ning täheldanud, et see generatsioon on eelnevatest suuresti nii oma vajaduste kui elustiili poolest eristunud ja olnud sageli uute trendide looja. Nüüd on see generatsioon pensionile jäänud/jäämas ning ka selles eluetapis on nende vajadused eelnevatest generatsioonidest erinevad. Nad soovivad omandada uusi oskusi ka vanemas eas ning hindavad elukestvat õpet, luues selleks võimaluse neile sobivate teenuste genereerimiseks.

Neile trendidele tuginedes märkasime tiimi-siseselt ka end ümbritsevas keskkonnas, et kesk- ja vanemaealiste seas on näha vajaduste muutumist – eluiga on pikem, ollakse tervemad ning soovitakse jääda pikemalt aktiivseks. Tahtsime luua võimaluse, mis aitaks 50+ inimestel oma soove realiseerida ning õhutaks ühiskonnas enam aktiivset elu ka kõrgemas eas.

Kuidas kõlas pitchingu lubadus? Mis omadused žürii ära veensid?

Rääkisime ausalt, kuidas Eestis elu paremaks muudame. Meie teenusel on tuntav ühiskondlik mõju ning räägime oma lahendust tutvustades sellest otse ja ilma turunduslubadusteta.

Tihti tekitavad välismaised nimetused nagu startup võõristust. Kuidas suhtuvad 50+ inimesed mõistesse startup? Kas tuleb ka selgitada?

Meie startup olemusega ei ole sihtgrupi esindajatel tegelikult kokkupuudet, kuna eraklientide jaoks toimime kui veebiplatvorm, mille kaudu nad saavad infot ja praktikale kandideerida. Meie startup-loomus lööb pigem välja suhtluses praktikandi/kandidaadiga, kuna kliendisuhted on meie jaoks esmaolulised (client first mentality) ning panustame suuresti klientidega suhtlemisesse ja võimalikult optimeeritud teenuse pakkumisse.

Mitmekesisusest ja võrdsetest õigustest on räägitud palju, aga endiselt tekitavad mõisted küsimusi. Kui paljude tööandjatega olete suhelnud ja milline on olnud nende tagasiside? Kuidas te hinnangul mitmekesisust mõistetakse?

Oleme suhelnud suure hulga tööandjatega erasektorist (sh nii korporatsioonid, VKE, tehnoloogiafirmad), kolmandast- ja avalikust sektorist. Ettevõtetes on hetkel suur tööjõupuudus ning on paratamatus, et jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb tulevikus tööjõu hulka hakata kaasama suuremal hulgal alternatiivseid sihtgruppe ja meetodeid. Ei võõrtööjõud ega automatiseerimine suuda üksi vajalikke töökohti ära täita. Ettevõtted on selles osas olnud väga vastutulelikud ning altid katsetamaks lahendust, mis võimaldab suuremas hulgas rakendada hetkel kasutamata ressurssi.

Miks minusugune 50+ võiks teie poole pöörduda?

Seniorshipi teenuse kasutamiseks on mitu põhjust. Meie lahendus on mõeldud neile, kes otsivad uusi väljakutseid ja tahavad oma ellu rohkem põnevust või neile, kes soovivad omandada uusi oskuseid ja/või uue ameti. Kindlasti soovime abiks olla 50+ vanuses inimestele, kes kogevad tööle kandideerimisel ja töö leidmisel raskusi. Ja lõpuks oleme olemas ka nende jaoks, kes soovivad oma ideid jagada ja uut töökeskkonda ning inimesi tundma õppida.

Miks tööandja peaks või võiks teie poole pöörduma?

Seniorshipi teenust kasutades leiavad tööandjad leevendust tööjõupuudusele, saades endale elukogenud, lojaalsed ja püsivad töötajad. Kogenud praktikandid toovad meeskonda juurde mitmekesisust ning enda kogemusel teame, et parimad ideed sünnivad just erinevate taustade, vanuse ning kogemustega inimeste koostööna.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#erinevus-rikastab #ettevotlus-ja-inimoigused #mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis #mitmekesisuse-paev #vordne-kohtlemine
Ostukorv