Seisame annetamistalgutel seksuaalselt ahistatud noorte õiguste eest!

Kuupäev: 29. november 2022

Inimõiguste keskus toetab kohtus noort sportlast Miiat, kes andis kogetud seksuaalsest ahistamisest konfidentsiaalselt teada koolijuhile ja kellele treener esitas seetõttu laimukaebuse koos kahjuhüvitise nõudega. Talgute raames tutvustame kohtutee eri tahke ja kogume annetusi, et Miiat kohtus kaitsta. Seksuaalne ahistamine on tõsine inimõiguste rikkumine ja juhtunust peab saama usalduslikult rääkida kartmata, et see toob kaasa koolitee katkemise, tagakisu, taasohvristamise, valesüüdistusi või teisi ebameeldivaid tagajärgi.

Keskuse strateegilised kaasused jõuavad kohtusse tänu annetajatele. Strateegilise hagelemise eesmärk on üksikute, hoolikalt valitud juhtumitega mõjutada seaduste ja nende elluviimispraktika kvaliteeti ning seeläbi aidata ühe kohtuteega paljusid abivajajaid. Kaitstes Miia õigusi, seisame me kõikide noorte turvalisuse eest. Väikesel annetusel väga suur efekt!

Annetamistalgutel pane oma toetus teele “Ma armastan aidata” lehel, sest Swedbank võimendab omalt poolt 29. novembril annetuskeskkonnas tehtud annetusi.

Ostukorv