Toimus esimene pagulastega tegelevate organisatsioonide ümarlaud

24. jaanuaril toimus Eesti Inimõiguste Keskuses esimest korda pagulastega tegelevate kodanikeorganisatsioonide ümarlaud. Ettevõtmise eestvedajaks on Eesti Pagulasabi MTÜ. Lisaks inimõiguste keskusele ja Eesti Pagulasabile osalesid ka Johannes Mihkelsoni Keskus ja IOM Eesti.

Pandi paika plaan, et ümarlaud hakkab regulaarselt kord kvartalis kokku saama, et jagada infot oma tegemistest, moodustada ühiseid seisukohti, arutada võimalikke ühistegevusi, rahastus- ja koostöövõimalusi.

Esimesel ümarlaual oli üheks peateemaks Õiguskantsleri menetlusest kokkuvõtte tegemine/kriitika lahkamine, mis puudutas rahvusvahelise kaitse saanud isikute elama asumise korraldamist mõnda kohaliku omavalitsuse üksusesse.

Samuti tutvustati raportit “Rahvusvahelise kaitse saanud isikute integratsioon Eesti ühiskonda: olemasoleva süsteemi kaardistus ja ettepanekud” ja arutati raportis tehtud ettepanekuid.

Ülevaade anti ka uutest suundadest Euroopa Liidu asüülipoliitikas ning üle-euroopalise pagulasorganisatsioonide ja riigiasutuste võrgustiku SaviAV tööst.

Järgmine ümarlaud toimub aprillis.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#pagulased

One response to “Toimus esimene pagulastega tegelevate organisatsioonide ümarlaud

Comments are closed.