Inimõiguste saadikud on programm, mille raames Eesti Inimõiguste Keskus otsib kogukondadest üle Eesti inimesi, kes tahavad oma kodukandis inimõigusi edendada. Kevadel 2020 otsib keskus kogukonna saadikuid Ida-Virumaalt, Lääne-Virumaalt ja Harjumaalt

Inimõiguste saadikud on inimesed, kes hoolivad oma kogukonna turvatundest ja austavad iga inimese võrdset inimväärikust. Saadikud jagavad infot inimõiguste kohta ja korraldavad temaatilisi üritusi ning hoiavad keskuse tiimi kursis kogukonna inimeste inimõigusi puudutavate murede ja rõõmude, väljakutsete ja võimalustega.

Pakume saadikutele võimalust olla osa inimõiguste liikumisest ning saada uusi teadmisi inimõiguste arengute kohta. Inimõiguste saadikud jagavad keskuse väärtusi ja missiooni üheskoos luua iga inimese inimõigusi austav Eesti. Inimõiguste keskuse visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja. Saadikud on selle visiooni saavutamisel võtmerollis – ühest küljest on nad keskuse esindajad kogukondades, kuid pakuvad ka meie tegevusele pilku väljastpoolt. See aitab meil inimõigusi inimestele lähemale tuua ja tagada selle, et riik austaks kõigi Eesti inimeste põhiõiguseid.

Inimõiguste saadikute programm sisaldab erinevaid inimõiguste valdkondi puudutavaid koolitusi. Programmi lõpus kasutavad saadikud oma teadmisi ja oskusi erinevate inimõiguste teemaliste ürituste või algatuste organiseerimiseks. Saadikute pilootprogramm viidi läbi 2018. aastal, mil koolitati välja viis saadikut, kes poole aasta jooksul elasid sisse Inimõiguste keskuse tegevustesse ja inimõiguste valdkonda Eestis. Aastatel 2020–2021 toetab saadikute programmi arendamist Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Millisest kohast universaalsed inimõigused algavad? Väikestest kohtadest kodu lähedal – nii lähedal ja nii väikestest, et neid ei ole maailmakaartidel nähagi. Aga siiski on see iga inimese maailm: naabruskond, kus ta elab; kool või kõrgkool, kus ta õpib; tehas, talu või kontor, kus ta töötab.

 

Need on on kohad, kus iga mees, naine ja laps ootab diskrimineerimiseta võrdseid õigusi, võrdseid võimalusi, võrdset väärikust. Kui neil õigustel ei ole tähendust nendes kohtades, pole neil tähendust kusagil. Ilma kodanike ühiste pingutusteta neid õigusi kaitsta kodu lähedal ei tasu meil loota nende edendamisele maailmas laiemalt.

Eleanor Roosevelt