Millisest kohast universaalsed inimõigused algavad? Väikestest kohtadest kodu lähedal – nii lähedal ja nii väikestest, et neid ei ole maailmakaartidel nähagi. Aga siiski on see iga inimese maailm: naabruskond, kus ta elab; kool või kõrgkool, kus ta õpib; tehas, talu või kontor, kus ta töötab. Need on on kohad, kus iga mees, naine ja laps ootab diskrimineerimiseta võrdseid õigusi, võrdseid võimalusi, võrdset väärikust. Kui neil õigustel ei ole tähendust nendes kohtades, pole neil tähendust kusagil. Ilma kodanike ühiste pingutusteta neid õigusi kaitsta kodu lähedal ei tasu meil loota nende edendamisele maailmas laiemalt.”

Eleanor Roosevelt

Inimõiguste saadikud on uus programm, mille raames Eesti Inimõiguste Keskus otsib kogukondadest üle Eesti inimesi, kes tahavad kodu lähedal, töökohas või koolis inimõigusi edendada.

Inimõiguste saadikud on inimesed, kes hoolivad oma kogukonna turvatundest ning austavad iga inimese võrdset inimväärikust. Saadikud jagavad infot inimõiguste kohta ja korraldavad temaatilisi üritusi ning hoiavad EIK tiimi kursis kogukonna inimeste inimõigusi puudutavate murede ja rõõmude, väljakutsete ja võimalustega.

Pakume saadikutele võimalust olla osa inimõiguste liikumisest ning saada uusi teadmisi inimõiguste arengute kohta. Inimõiguste saadikud jagavad EIK väärtusi ning missiooni üheskoos luua iga inimese inimõigusi austav Eesti. EIK visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja. Saadikud on selle visiooni saavutamisel võtmerollis. – ühest küljest on nad keskuse esindajad kogukondades, kuid pakuvad ka meie tegevusele pilku väljastpoolt. See aitab meil inimõigusi inimestele lähemale tuua ja tagada selle, et riik austaks kõigi Eesti inimeste põhiõiguseid.

Inimõiguste saadikute pilootprogramm sisaldab erinevaid inimõiguste valdkondi puudutavaid koolitusi ning samuti koolitust kommunikatsioonist. Programmi lõpus kasutavad saadikud oma teadmisi ja oskusi inimõiguste teemaliste ürituste organiseerimiseks. Pilootprogrammi käigus koolitatakse välja kuus saadikut, kes poole aasta jooksul elavad sisse Inimõiguste keskuse tegevustesse ja inimõiguste valdkonda Eestis. Eduka pilootperioodi järel jätkab keskus 2019. aastal saadikute programmiga, keskendudes tegevustele kohalikul tasandil.