Inimõiguste saadikud on programm, mille raames Eesti Inimõiguste Keskus otsib kogukondadest üle Eesti inimesi, kes tahavad oma kodukandis inimõigusi edendada. Inimõiguste saadikud on vabatahtlikud, kes hoolivad oma kogukonna turvatundest ja austavad iga inimese võrdset inimväärikust. Eesti eri paigust pärit inimõiguste saadikud moodustavad võrgustiku inimestest, kelle südameasjaks on päriselt midagi head Eestis ära teha. Oktoobris 2022 otsib keskus kogukonna saadikuid väljastpoolt Tallinna.

Pakume saadikutele võimalust olla osa inimõiguste liikumisest ja saada uusi teadmisi inimõiguste arengute kohta. Inimõiguste saadikud jagavad keskuse väärtusi ja missiooni üheskoos luua iga inimese inimõigusi austav Eesti. Inimõiguste keskuse visioon on, et aastaks 2025 on Eesti avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. Selle saavutamisel on inimõiguste saadikud võtmerollis. Nad jagavad infot inimõiguste kohta ja korraldavad temaatilisi üritusi ning hoiavad keskuse tiimi kursis kogukonna inimeste inimõigusi puudutavate murede ja rõõmude, väljakutsete ja võimalustega. Saadikud aitavad meil inimõigusi inimestele lähemale tuua ja tagada selle, et riik austaks kõigi Eesti inimeste põhiõiguseid.

Tutvu keskuse inimõiguste saadikute Saara, KätliniKeio ja Ulviga!

Inimõiguste saadikute programm sisaldab erinevaid inimõiguste valdkondi puudutavaid koolitusi. Programmi lõpus kasutavad saadikud oma teadmisi ja oskusi erinevate inimõiguste teemaliste ürituste või algatuste organiseerimiseks. Saadikute pilootprogramm viidi läbi 2018. aastal, mil koolitati välja viis saadikut, kes poole aasta jooksul elasid sisse Inimõiguste keskuse tegevustesse ja inimõiguste valdkonda Eestis.

Millisest kohast universaalsed inimõigused algavad? Väikestest kohtadest kodu lähedal – nii lähedal ja nii väikestest, et neid ei ole maailmakaartidel nähagi. Aga siiski on see iga inimese maailm: naabruskond, kus ta elab; kool või kõrgkool, kus ta õpib; tehas, talu või kontor, kus ta töötab.

 

Need on on kohad, kus iga mees, naine ja laps ootab diskrimineerimiseta võrdseid õigusi, võrdseid võimalusi, võrdset väärikust. Kui neil õigustel ei ole tähendust nendes kohtades, pole neil tähendust kusagil. Ilma kodanike ühiste pingutusteta neid õigusi kaitsta kodu lähedal ei tasu meil loota nende edendamisele maailmas laiemalt.

Eleanor Roosevelt

Inimõiguste saadikute võrgustiku tegevusi rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Ostukorv