Mitmekesisuse kokkuleppega liitus 11 uut organisatsiooni

Eile allkirjastasid 11 uut organisatsiooni mitmekesisuse kokkuleppe. Kokkuleppega liitujad kinnitavad, et austavad inimeste mitmekesisust ning väärtustavad võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Liitujateks olid Tallinna Tehnikaülikool, Balti Spoon OÜ, BB Finance, CMA CGM Estonia, ERGO Insurance SE, ERGO Life Insurance SE Eesti Filiaal, KPMS, Nabuminds OÜ, Rail Baltic Estonia, Solita Eesti, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Tööandja brändingu agentuuri Instar tänavu tehtud tudengite tööootuste ja tööandja maine uuringust selgub, et mitmekesisust ja võrdset kohtlemist väärtustavad tööandjad on töötajate silmis üha atraktiivsemad. Kui 2010. aastal oli sama uuringu põhjal töötajate jaoks kõige olulisem huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine tuli alles neljandaks, siis tänavu nimetasid vastanud 50 väljapakutud teguri seast olulisimaks nimelt võrdset kohtlemist.

Seekordne kokkuleppe allkirjastanute nimekiri oli samuti mitmekesine. Uute liitujate seas on nii avaliku kui ka erasektori esindajaid, alates haridusasutusest ja lõpetades tootmisettevõttega. Kokku töötab eile kokkuleppega liitunud organisatsioonides 3175 inimest.

“Tallinna Tehnikaülikoolile on väga tähtis, et meie üliõpilased ja töötajad tunneks end hästi ja teretulnuna, töö selle nimel on igapäevane, “ sõnab Tallinna Tehnikaülikooli kantsler Tea Trahov liitumisotsust kommenteerides. “Mitmekesisus ja kaasatus on väärtused, mida ülikool on kandnud juba aastakümneid ning mitmekesisuse kokkuleppega liitumine võimaldab ülikoolil ka avalikult väljendada toetust antud teemale.”

ERGO Estonia personali- ja haldusosakonna juht Helena Jõerand-Konsapi jaoks on mitmekesisusega tegelemine  investeering ettevõtte tulevikku: “Kindlustus on läbinisti inimestele tuginev valdkond. Igapäevane erinevuste austamine ja võrdsete võimaluste loomine on ülioluline, sest kui meie inimesed ei tunne end ettevõttes hästi just sellisena nagu nad on, ei saa ettevõte olla pikaajaliselt edukas. Suurepärast teenindust meie klientidele saab pakkuda vaid sisemiselt rõõmus ja rahulolev töötaja.”

Balti Spoon OÜ inimeste ja kultuuri juht Helina Peet lisab: “Usume, et mitmekesisuse ja kaasatusega tegelemisest võidavad nii meie ettevõte kui ka ühiskond laiemalt. Liitudes mitmekesisuse kokkuleppega kirjutame alla igapäevasele pühendumisele ning võimalusele jagada Balti Spooni häid eeskujusid ja lahendusi. Samaaegselt saame õppida teistelt ning avastada viise, kuidas meie ettevõttes veelgi rohkem mitmekesisusega arvestada. Oleme uhked võimaluse üle kuuluda ettevõtete kogukonda, mis teadlikult panustab mitmekesise ja mitmekülgse töömaastikku loomisse!“

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega tänaseks liitunud 198 organisatsiooni moodustavad kogukonna, et jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt.

Eesti mitmekesisuse kokkulepe on osa Euroopa mitmekesisuse platvormist, mis koondab sarnaseid kokkuleppe võrgustikke 26 Euroopa riigis. Eestis allkirjastatakse kokkulepet alates 2012. aastast. Kokkuleppe võrgustiku tegevusi koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus ja toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kontakt: Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht Helen Talalaev (helen.talalaev@humanrights.ee)

Fotod: Aron Urb

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe
Ostukorv