Uuring: mitmekesisusega tegelemine tõstab organisatsioonide konkurentsivõimet

Inimõiguste keskus on tööandjate teadlikkust mitmekesisusest kui väärtusest tõstnud viimased 10 aastat. Sel kevadel läbi viidud uuring näitas, et organisatsioonid edendavad mitmekesisust lihtsal põhjusel: selleks, et olla konkurentsivõimelisem. 

Uuringu eesmärk oli mõista, millised muutused on organisatsioonides mitmekesisuse ja kaasatuse initsiatiivide rakendamisel toimunud, milline mõju on olnud inimõiguste keskuse tööl, ja millist tuge vajaksid organisatsioonid muutuste elluviimisel edaspidi. Selleks tehti 16 intervjuud inimestega, kes vastutavad organisatsioonis mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna eest. Sihtrühmaks olid mitmekesisuse kokkuleppes aktiivselt kaasa löövad era- ja avaliku sektori organisatsioonid, kus on üle 10 töötaja. Kvalitatiivse uuringu viis läbi Rakendusliku Antropoloogia Keskus.

Kui mitmekesisusega süvitsi tegelemise puhul nimetati väljakutsena sageli ajalise või inimressursipuudust ning mõju mõõtmise keerukust, siis kõige olulisema taipamisena võib välja tuua: organisatsioonid tegelevad mitmekesisusega, sest seda on vaja. Ilmselt mängivad tänapäevase tööandja edukuse juures järjest olulisemat rolli sellised märksõnad nagu kaasamine, erinevuste märkamine ja väärtustamine. Oluliseks teguriks teema fookuses hoidmisel on juhtkonna ja inimõiguste keskuse toetus.

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda siin.

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust toetab 2022.-2023.aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv