Kas ja kuidas mõjutab tehisintellekti võidukäik inimõigusi?

26. jaanuaril 2023 toimub Tallinnas konverents “Artificial Intelligence and Human Rights. From Humane Artifacts to Artificial Human” (link konverentsi kodulehele), et arutleda tehisintellekti ja inimõiguste kokkupuutepunktidega seotud ohtude ja võimaluste üle. Hübriidvormis toimuvat kõrgetasemelist rahvusvahelist konverentsi korraldab Eesti Inimõiguste Keskus. Konverentsi töökeel on inglise keel. Registreeru konverentsile (link).

Kuidas võib tehisintellekti kasutamine sattuda vastuollu inimõiguste kaitsega? Kes ja kuidas peaks hoolt kandma selle eest, et maailmas üha enam ja üha olulisemaid ülesandeid täitvad arvutiprogrammid kohtleksid meid õiglaselt ja neutraalselt? Kui palju saame neid usaldada? Milliseid ohte ja milliseid võimalusi tehisintellekti üha laialdasem kasutuselevõtt inimõiguste seisukohast kätkeb?

Eesti Inimõiguste Keskus kutsub valdkonna eksperte, avaliku ja erasektori esindajaid nende teemade üle arutlema, teadmisi vahetama, küsimustele vastuseid leidma. Eesti ekspertide  teadmisi jagavad teiste seas Skype’i ja Kazaa asutajainsener ning Cambridge Centre for the Study of Existential Risk (cser.org) ja Future of Life Institute’i kaasasutaja Jaan Tallinn, ettevõtte CybExer Technologies kaasasutaja Lauri Almann, NATO Küberkaitse Keskuse teadlane Piret Pernik. Rahvusvahelist kogemust jagavad näiteks Euroopa Nõukogu kuritegevuse vastase võitluse ja infoühiskonna valdkonna direktor ning inimõiguste ja õigusriigi valdkonna peadirektor Jan Kleijssen, Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri andmekaitse ja digiteemade projektijuht Dr David Reichel. Modereerivad Dr Paloma Krõõt Tupay ja Dr Anna-Maria Osula. Vaata konverentsi programmi ja esinejate nimekirja konverentsi kodulehelt (link).

Eesti Inimõiguste Keskuse digiõiguste ja andmekaitse jurist Mari-Liis Vähi peab konverentsi teemasid oluliseks mitmel põhjusel: “Kiiresti arenevate tehnoloogiate ajastul on meil vaja pidevalt lahti mõtestada ka nende mõjusid ning riske inimestele ja ühiskonnale, et luua inimkesksemat ja läbipaistvamat tulevikku. Aga kuidas luua inimlikku ja eetilist tehisintellekti? Kui palju me saame usaldada tehisintellekti kriitilistes protsessides? Mis roll on tehisintellektil sõjategevuses ja on see õnnistus või hoopis häda? Konverentsil võtame luubi alla aktuaalsed ja olulised seosed inimõiguste ja tehisintellekti vahel.”

Konverentsil saab osaleda Tallinnas Kultuurikatlas või veebi teel. Osalemine on tasuta, vajalik eelregistreerumine (link). Konverentsi otseülekannet on võimalik jälgida ka inimõiguste keskuse FBs (link).

Konverentsi korraldamist toetab Luminate Foundation (link).

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#andmekaitse-ja-digioigus
Ostukorv