Kuidas üheksa põhimõttega mitmekesisusega arvestamine tegelikkuseks muuta?

“Austame erinevusi” märgiste äsjasel üleandmisel kõneles Piret Mårtensson, Kaubamaja teenindus- ja personalidirektor, üheksast olulisest põhimõttest, millest ta oma töös lähtub, et mitmekesisusega arvestamine saaks tegelikkuseks. Toome need juhtnöörid teieni, et need innustaks ja inspireeriks julgeid eesmärke seadma ning ennastki avardama.

1. Ole uhke oma ettevõtte inimeste üle.

Looduses tagab mitmekesisus elukeskkonna toimimise. Ettevõttes tähendab mitmekesisus sallivat ja austavat suhtumist kõikide inimeste suhtes, toetavat ja avatud  töökeskkonda, juhtimiskultuuri, võrdsete arenguvõimaluste pakkumist kõikidele töötajatele. Igas ettevõttes on eripalgelisi töötajaid, kellel on oma lugu jagada, kes toovad meeskonda kaasa erinevaid mõtteid ja kogemusi. Kaasa ja arvesta kõikide inimestega, sest inimesed meie ümber on erakordsed ning kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele.

2. Hoia mitmekesisusega seonduvad teemad aktiivselt töös.

Mitmekesisust aitavad avada ja sisu luua erinevad arutelud, koolitused, mängulised töötoad, ühised kokkamised ja meisterdamised. Silmaringi avavad erinevate inimeste lood ja kogemused – kaasa esinejateks erivajadustega inimesed, rahvusvähemuste esindajad.

3. Lahenda probleemid lähtuvalt väärtustest.

Väärtuste toimimise proovikiviks on kriisid: suhted meeskonnas, ühiskondlikud või poliitilised kriisid. Parim viis nende lahendamiseks on kasutada ühist kokkulepet, mis on lubadus üksteist austada, mõista ja hoida ja mis arvestab inimeste erisustega. Kokkuleppele tuginedes saavad lahendatud ka taktitunnet nõudvad olukorrad.

4. Kaasa ettevõttesse tööle erivajadustega inimesi.

Erivajadustega inimeste kaasamisel kollektiivi on kõige olulisem mõista, kuidas  konkreetne töö on sellele inimesele sobiv. Suureks abiks töö disainimisel ja uue töötaja juhendamisel on tugiisikud, vastavad spetsialistid. Lisaks võib erivajadus tekkida igaühele meist üleöö, kui põhjuseks võib olla õnnetus või raske haigus. Elu on alati täis ootamatusi.

5. Juhid on inimesi väärtustava mõtteviisi kandjateks ja hoidjateks.

Arendage ja koolitage juhte, et nad tööandja esindajatena tagaksid väärtuste toimimise igapäevases töös. Mõõtke ja hinnake töötajate tagasisidet juhtimiskvaliteedile. Lisage olulised käitumisjuhised on sisekorraeeskirjadesse ja uue töötaja väljaõppesse. Lisaks heale sisekliimale toob demokraatlik ja inimesi kaasav juhtimisviis kaasa rahalise kasu – mitmekesisusega arvestamine aitab vältida töövaidlusi ja konflikte.

6. Muudatused ettevõttes algavad tippjuhtkonnast.

Mitmekesisuse väärtuste elluviimisel on kõige olulisem tippjuhtkonna ja tegevjuhi toetus, see ei saa olla ainult personaliosakonna projekt. Juhtide isiklik eeskuju ja kaasamine kõneisikutena on äärmiselt oluline, et mitmekesisuse väärtused hakkaksid ettevõttes kõlama ja jõuaksid kõikide inimesteni.

7. Kaasa mitmekesisuse teemad kliendikommunikatsiooni.

Ole loov ja julge ning too välja kliendile suunatud kommunikatsioonis teemasid, mis on väljapool traditsioonilisi kuvandeid ja loovad ettevõttele positiivse eristumise. Näiteks kampaania, kus on lood erilistest naistest ja meestest, piltidel säravad pluss-suuruses või üle 50-aastased modellid, paraolümpia tipptegijad jne. Kaasa oma töötajaid, sest nemad loovadki ettevõttele näo.

8. Koos loome hoolivat tulevikku.

Me ei tea, mida toob tulevik, sest inimesed on alati erinevad. Teame, et mitmekesisuse põhimõtete järgimine suurendab inimeste rahulolu tööga, ettevõtetes areneb toetav ja hooliv sisekultuur. Läbi paremate ja teadlikumate inimeste kasvab ja areneb ühiskond. Muutuva ja mitmekultuurilise töötajaskonna liidavad kokku ühised toimivad väärtused. Koostöös suudame puudutada inimeste südameid, kasvatada mõistmist.

9. Julge seista nõrgemate eest.

Inimsuhetes tekitavad probleeme hoiakud, kusjuures hoiakud ja inimeste sildistamine on õpitud, mitte kaasasündinud omadused. Inimlikkuse, õigluse ja nõrgemate eest seismine nõuab julgust – julgust erineda ja eristuda massist. Ja seda julgust ja teadlikkust me mitmekesisuse kokkulepe võrgustikus koostöös arendame ja  kasvatame.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis
Ostukorv