Aitab kasumi prioritiseerimisest meie põhiõiguste arvelt!

Pärast kuid kestnud kõnelusi jõuti laupäeval (kell 2 öösel) Brüsselis ajaloolise kokkuleppeni ja sõnastati uus digiteenuste seadus. Digiteenuste seadus on olulisim õigusandlik samm parema ja turvalisema interneti suunas. Sellega aidatakse kaasa muutmaks Ränioru (ehk Silicon Valley) interneti platvormid nii oma disaini kui ka süsteemide poolest inimõigusi austavamaks ja demokraatiat toetavaks keskkonnaks. Edaspidi ei saa tulla kasum meie põhiõiguste arvelt.

Muuhulgas näeb seadus ette reeglid sisu modereerimiseks, platvormide vastutuse tõstmiseks, ebaseaduslike toodete ja süsteemiriskide valdkondades. Seega, nagu ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, mis on illegaalne internetist väljaspool, peab olema illegaalne ka internetis.

Näiteks levitades Facebookis Venemaa sõjapropagandat, on nüüd Euroopas Komisjonil õigus kohustada Facebooki (või teisi platvorme) selline sisu eemaldada. Sama kehtib ka vaenu ja valeinfo puhul, mille levik on seni olnud laialdane, otseselt kahjuliku mõjuga ning seda on piiratud vaid vähesel määral.

Lisaks sellele, et senisest tõhusamalt tuleb eemaldada ebaseaduslikku sisu, tuleb platvormidel modereerida ka kahjulikku (kuid mitte ebaseaduslikku) sisu. Samuti keelab seadus suunatud reklaamid, mis on analüüsinud alaealiste või eriliigilisi (nt poliitilised vaated) isikuandmeid. Lisaks tuleb platvormidel tuleb luua viis kasutajatele isikupärastatud soovitussüsteemide välja lülitamiseks. Keelustatakse ka nö tumemustri disain (inglise keeles dark patterns ehk tehnoloogiline disainilahendus, mis varjatult petab kasutajat tegema seda, mida ettevõte soovib​​), et kasutajad saaksid teha teadlikke ja informeeritud otsuseid.

Edaspidi peavad platvormid paremini kaitsma kasutajate isikuandmeid, modereerima ebaseaduslikku ning kahjulikku sisu ning tagama süsteemide läbipaistvuse. Samuti on kasutajatel õigus nõuda kompensatsiooni neile tekkinud kahju eest reegleid mitte järgiva platvormi käest.

See on suur võit, mis on olnud kodanikuühiskonna suure töö tulemus. Inimõiguste keskus töötab selle nimel, et meie kõigi põhiõigused oleks kaitstud ka veebis, seega oleme toetanud Euroopa vabaühenduste digiteenuste seadusele suunatud kampaaniaid ning rõõmustame Euroopa ambitsioonika sammu üle.

Samas pole töö veel läbi, sest nüüd tuleb digiteenuste seadus ka jõustada ja muudatused ellu viia!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#andmekaitse-ja-digioigus
Ostukorv