Keskus allkirjastas üleskutse, et muuta digiruum inimõigusi austavamaks

Inimõiguste keskus allkirjastas üleskutse The People’s Declaration, mis kutsub üles digiteenuste paketiga muutma digiruumi inimõigusi austavamaks, muu hulgas andma volitusi siseriiklikele õigusorganitele digiplatvormide vastutusele võtmiseks, muutma andmetöötluseks loa andmist tähendusrikkamaks valikuvõimaluseks, suurendama veebireklaamide läbipaistvust ja muutma algoritmide mürgist ülesehitust. Üleskutsega on liitunud enam kui 100 organisatsiooni üle Euroopa.

Digiteenuste pakett hõlmab endas Euroopa Komisjoni poolt koostatud kahte seadusandlikku initsiatiivi – DSA ehk digiteenuste seadus ja DMA ehk digiturgude seadus – mida plaanitakse 2022. aasta esimeses pooles vastu võtta. Nende eesmärk on muuta meie digiruum turvalisemaks ja avatumaks. Muu hulgas kohustades tehnoloogiahiidusid ja sotsiaalmeedia platvorme käituma vastutustundlikumalt, pannes neid oma tegevuse eest rohkem vastutama ja tõstes platvormide läbipaistvust, seejuures tõhustades näiteks vaenukõne ja valeteabe vastu võitlemist. Vabaühendused üle Euroopa näevad selles võimalust muuta meie digiruum õiglasemaks ja kodanike põhiõigusi austavamaks.

THE PEOPLE’S DECLARATION

üleskutse THE PEOPLE’S DECLARATION

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#andmekaitse-ja-digioigus #privaatsus
Ostukorv