Märtsis tutvustame inimõiguste variraportit välisriikidele ja poliitikakujundajatele

Eelmise aasta oktoobris esitas võrdse kohtlemise võrgustik ÜRO-le Eesti kolmanda korralise ülevaatuse jaoks inimõiguste olukorrast variraporti. Märtsis tutvustab keskuse jurist ja võrgustiku koordinaator Uljana Ponomarjova koos partneritega raportit nii välisriikidele kui Eesti poliitikakujundajatele.

Raporti tutvustamine välisriikidele tagab konstruktiivse ülevaatuse

4. mail toimuval ülevaatusel ÜRO inimõiguste nõukogus hindavad teised riigid tööd, mida Eesti on viimase viie aasta jooksul inimõiguste valdkonnas teinud. Samuti jagavad riikide esindajad soovitusi, kuidas Eesti saaks oma inimeste õigusi veel paremini kaitsta. Märtsikuus tutvustab võrgustik raportit nii saatkondadele, kellega oleme varasemalt koostööd teinud, kui ÜRO eelkohtumisel teistele maailma riikidele.

“Saatkondadega kohtumiste eesmärk on tuua nende riikide tähelepanu Eesti inimõiguste murekohtadele. Soovime, et Eestilt küsitakse ülevaatusel just nende ühiskondlikult kriitiliste teemade kohta, millest variraportis kirjutasime,” rääkis Uljana Ponomarjova.

Kuu algul toimus ühiskohtumine Suurbritannia, Norra, Rootsi ja Iirimaa saatkondade esindajatega. “Kohtumisel puudutasime mitmeid variraportis välja toodud olulisi ja praegu ka väga aktuaalseid teemasid, nagu vaenukõne reguleerimine, naiste õigused, laste õigus saada psühhiaatrilist abi ja ligipääsetavus. Samuti tutvustasime võimalikke lahendusi, mis aruandes iga murekoha juurde oleme lisanud,” ütles Uljana. Sel reedel kohtuvad Uljana ja variraporti koostaja Kadi Viik Kanada diplomaatidega.

Uljana ja UPR kvariraport
Koroonaajale kohaselt toimuvad kohtumised turvaliselt videosilla vahendusel

Enne maikuist ülevaatust toimub 25. märtsil eelkohtumine, kus võrdse kohtlemise võrgustik annab teiste riikide esindajatele ülevaate variraportist, selgitab Eesti inimõiguste olukorra kitsaskohti ja vastab küsimustele. Eelürituse eesmärk on kindlustada, et välisriigid oleksid kursis ka Eesti valitsusväliste organisatsioonide seisukohtadega ja saaksid 4. mail anda meie riigile konstruktiivset tagasiside ning läbimõeldud soovitusi.

Poliitikutega kohtumise eesmärk on muuta seadusi

Välisriikidele lisaks tutvustab võrgustik variraportit sel kuul ka poliitikakujundajatele. Nende kohtumiste eesmärk on otseselt algatada seadusemuudatusi ja lahendada raportis välja toodud probleemkohti. Käesoleva ja järgmise nädala jooksul toimuvad videosilla vahendusel kohtumised riigikogu fraktsioonidega, kus lisaks inimõiguste keskusele on esindatud ka Feministeerium, Lastekaitse Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti LGBT Ühing. Tulenevalt variraportis enim välja toodud teemadest, toimuvad lisaks kohtumised ka justiitsminister Maris Lauri ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga.

Võrdse kohtlemise võrgustik esitas oktoobris ÜRO-le variraporti, mis on täismahus avalik nii eesti- kui ingliskeelsena.

Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#uro-inimoiguste-ulevaade #vorgustik
Ostukorv