Keskuse vastus valitsusele: demokraatlikus ühiskonnas austatakse kõigi inimõigusi

Valitsuse tänane otsus rahvahääletusega edasi minna kurvastab ilmselt igat inimõigusi väärtustavat Eesti inimest. Meid ka. Demokraatliku ja inimõigusi austava ühiskonna eelduseks on, et austatakse kõigi, ka vähemuste õigusi. See põhineb aga demokraatias omajagu riigimehelikkusel. Inimõigused vähemustele ei peaks olema enamuse suuremeelsus, vaid ühiskondlik kokkulepe, ühe riigi baasväärtus. Meie lootsime siiralt, et meil on Eestis selline kokkulepe.

Kavandatav rahvahääletus ei paku pinnast sisukaks diskussiooniks, vaid võimaldab LGBT+ kogukonna vastast vaenu ja valeinfo levikut. Me teame aga ajaloost, milleni võib viia riiklik vaenupoliitika. Me teame, kui kerge on luua vähemusest vaenlase kuvand. Kavandatav rahvahääletus ei loo erinevate inimeste ja maailmavaadete vahel silda ning sisukat diskussiooni, vaid viib Eestit kaugemale inimõiguste ideaalidest. Ja see on väga kurb. Päriselt.

Aga unistus kõiki inimesi austavast Eestist jääb ja teeme selle nimel Eesti Inimõiguste Keskuses iga päev tööd. Loodame seda teha koos paljude heade ja hoolivate Eesti inimestega.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#erinevus-rikastab #inimoigused-eestis #vordne-kohtlemine
Ostukorv