Katrina kohtutee esimese etapi raha on koos

Sügav kummardus kõikidele annetajatele – Katrina kohtutee esimeseks etapiks vajaminev raha, millega keskus kaasust toetab, on koos! Siiras aitäh kõikidele imelistele inimestele, kes hoolivad meie kõigi õigustest ja annetasid väjendusvabaduse kaitseks.

Inimõiguste keskus toetab Katrinat kohtuvaidluses, sest meil on vabadus seista vähemuste õiguste eest, koostada avalikke kirju, luua petitsioone ja kasutada muid viise, mis võimaldavad taunida väljaütlemisi, mis pole inimõigustega kooskõlas. Oma arvamuse avaldamine on igaühe põhiõigus, kuid seda tuleb teha teiste õigusi austades. Laim ja vaenu õhutamine on Eesti seaduses keelatud. Seetõttu on ka selle strateegilise kohtuvaidluse laiem eesmärk suurem ühiskondlik mõju ja võitlus meie kõigi põhiseadusliku õiguse, väljendusvabaduse eest!

Sellised strateegilised kaasused jõuavad kohtusse tänu inimestele, kes annetavad. Püsiannetus või ühekordne toetus on see, mis aitab meil seista inimõiguste eest. Aitäh, et toetate inimõigusi!

foto: merilin ulm, õhtuleht
Katrina, foto: Merilin Ulm

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #inimoigused-eestis #strateegiline-hagelemine
Ostukorv