UUS TÄHTAEG! Inimõiguste saadik, hüppa pardale!

“Millisest kohast universaalsed inimõigused algavad? Väikestest kohtadest kodu lähedal – nii lähedal ja nii väikestest, et neid ei ole maailmakaartidel nähagi. Aga siiski on see iga inimese maailm: naabruskond, kus ta elab; kool või kõrgkool, kus ta õpib; tehas, talu või kontor, kus ta töötab. Need on on kohad, kus iga mees, naine ja laps ootab diskrimineerimiseta võrdseid õigusi, võrdseid võimalusi, võrdset väärikust. Kui neil õigustel ei ole tähendust nendes kohtades, pole neil tähendust kusagil. Ilma kodanike ühiste pingutusteta neid õigusi kaitsta kodu lähedal ei tasu meil loota nende edendamisele maailmas laiemalt.” – Eleanor Roosevelt

Hakka inimõiguste saadikuks! Inimõiguste saadik on vabatahtlik, kes hoolib oma kogukonna turvatundest ning austab võrdselt iga inimese inimväärikust. Saadikud jagavad infot inimõiguste kohta, korraldavad temaatilisi üritusi ning hoiavad EIK tiimi kursis oma kogukonna inimeste inimõigusi puudutavate murede ja rõõmude, väljakutsete ja võimalustega.

Liitu meiega, kui:

-tahad oma tegevusega kaasa aidata sellele, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele;

-tunned, et kõigi inimeste inimväärikust tuleb võrdselt austada;

-oled valmis oma kogukonnas inimõigustest teadlikkust tõstma.

Ootused kandidaadile:

-eelnev väiksemate või suuremate ürituste organiseerimise kogemus;

-algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt, oma tööaega ja tegevusi planeerides;

-huvi inimõiguste vastu;

-oled empaatiline ja avatud suhtleja;

-oled valmis osalema vähemalt 5 koolitusel: 3 inimõiguste teemalist ja 2 kommunikatsioonikoolitust;

-oled valmis korraldama koostöös EIKi ja teiste saadikutega ühe inimõiguste teemalise seminari.

Meie pakume:

-koolitusi erinevatest inimõiguste valdkondadest oma ala ekspertidelt;

-tuge sisseelamisperioodil – see tähendab, et oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega kurssi viinud;

-võimalust osaleda meie kõigil sisekoolitustel;

-sissevaadet ühe Eesti tugevama huvikaitseorganisatsiooni töösse;

-asjakohaseid ja praktilisi teadmisi inimõiguste kohta – kuidas toimivad inimõigused praktikas Eestis, siin ja praegu;

-võimalust olla osa inimõiguste liikumisest Eestis.

Valikuprotsess:

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsiooniavaldus. Viimase kaudu tahame aru saada, miks sind meie üleskutse kõnetas ja mida sa enda kodukohas inimõiguste edendamiseks ette võtta tahaksid. Oma motivatsiooni võid üles näidata endale sobival moel – kaaskirja, video, plakati, infograafika vm abil. Ole loominguline! Inimõiguste saadiku töö on vabatahtlik. Kõik transpordi- ja korralduskulud kaetakse EIKi poolt.

Pikendasime tähtaega, uued kuupäevad on järgmised:

Kandideeri hiljemalt 17. juuniks. Anname kõigile kandidaatidele tagasisidet hiljemalt 19. juunil.

Valitud kandidaatidega lepime kokku intervjuu ajavahemikul 28.–29. juuni. Vajadusel toimuvad intervjuud Skype’i teel. Valituks osutunud kandidaatidega võtame ühendust 3. juulil.

Kandideeri ja küsi lisainfot: info@humanrights.ee

Hoiame sinu saadetud isikuandmeid kuni valiku tegemiseni, valitute puhul lähtume vabatahtlike andmetele kehtivatest reeglitest. Vaata meie isikuandmete kaitsest lähemalt.

 

Inimõiguste saadikute programm on osa Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise valdkonna tegevustest, mida toetab Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksunõukogu. 

#inimoigused #inimoigused-eestis