Teadlikkus diskrimineerimise olemusest jätkuvalt madal

Diskrimineerimine on teema, millest on hakatud Eestis viimastel aastatel rohkem rääkima nii meedias kui ka Riigikogus. Võrdse kohtlemise teemalisi arutelusid jälgides on jäänud mulje, et teadlikkus diskrimineerimise olemusest on endiselt madal ja et seda aetakse segamini teiste probleemidega, millega inimesed kokku on puutunud. Seetõttu on hea tõdeda, et 2011. aastal on meedias nendel teemadel mitmeid kordi sõna võtnud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, sest see aitab tõsta inimeste teadlikkust nii enda õigustest kui ka nende kaitsmise võimalustest.

Sellest johtuvalt toob peatüki autor, Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert ja nõustaja, Merle Albrant välja mõned soovitused, kuidas võrdse kohtlemise teema edendamisele kaasa aidata:

  • Suurendada arvamusliidrite, poliitiliste otsustajate ning avalike teenistujate teadlikkust diskrimineerimise kahjulikust mõjust ja võrdõiguslikkusega kaasnevatest hüvedest.
  • Jõuda Vabariigi Valitsuses reaalselt meeste ja naiste palgalõhe vähendamise tegevuskava väljatöötamiseni.
  • Erakonnad peaksid määratlema ja selgelt väljendama programmilisi hoiakuid mitte- diskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse küsimustes.
  • Volinik peaks ühiskonna üldise diskimineerimisalase teadlikkuse tõstmise eesmärgil aktiivset tööd meediaga jätkama.

Tutvu “Diskrimineerimise keelu” peatükiga siin.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv