Juhend julgustab ahistamist märgates või kogedes sellest teada andma

“Eesti Inimõiguste Keskus seisab iga inimese õiguse eest olla kaitstud ahistamise ja ärakasutamise eest, sõltumata tema taustast, eneseväljendusest, situatsioonist või identiteedist.” Selliste sõnadega algab keskuse vastvalminud ahistamisvastane juhend, mille eesmärk on juhtida iga keskuse töötajat ja partnerit ahistamist märkama ning sellele adekvaatselt reageerima. Ehkki keskuse igapäevase tegevuse tõttu võiks ahistamise ja ärakasutamise vastu seismist pidada iseenesestmõistetavaks, lasub meil seda suurem kohustus ise nende põhimõtete vastu mitte eksida.

EIKi satub pea iga päev inimesi, kes seisavad silmitsi ärakasutamise ohuga. Olgu tegemist pagulase või mõnesse teise haavatavasse gruppi kuuluva inimesega – keskuse poole pöördujad on sattunud ebasoodsasse olukorda asjaolude tõttu, mis on väljaspool nende kontrolli. On oluline, et nõu/abi saama tulles tunneksid nad end turvaliselt. Juhend selgitab, kuidas vajadusel esitada kaebust EIKi töötaja või partneri poolt toime pandud ahistamise kohta, kuidas seda menetletakse ning mis selle tulemus võib olla.

“Ahistamisvastane juhend kaitseb ka töötajaid, luues neis usaldust tööandja vastu, seades paika piirid ja ootused ning julgustades ohvreid kogetust rääkima. Usume, et turvalisena tajutavas töökeskkonnas on töötajad rahulolevamad, tulemuslikumad ja kaasatumad,” sõnab keskuse juhataja Egert Rünne. “Loodan, et see on eeskujuks ka teistele vabaühendustele, et kõigi õigused oleks kaitstud.”

EIKi ahistamisvastane juhend kehtib nii keskuse töötajatele kui ka koostööpartneritele. Juhend koos kaebuse esitamise vormiga asub keskuse kodulehel. Kui oled ise kogenud või näinud pealt keskuse töötaja või koostööpartneri poolt toime pandud ahistamist, siis anna sellest märku või pöördu abi saamiseks politseisse ja/või kiirabisse.

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust toetab 2022.-2023.aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ahistamine #inimoigused-eestis
Ostukorv