Möödunud üritused

21. mai 2018 Võrdse kohtlemise võrgustiku kokkusaamine
30. aprill 2018 Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku kohtumine
25. aprill 2018 Mitmekesisuse päev 2018
28. märts 2018 Mitmekesisuse päeva kommunikatsiooniseminar
21. märts 2018 Konverents: “Vanus on vaid number! Kas ka tööturul?”
21. märts 2018 Mitmekesise töökoha märgiste üleandmine
14. märts 2018 Sisekoolitus: Kuidas viisakalt ja kindlalt „ei“ ütelda?
7. märts 2018 Esindusbürokraatia? Seminar mitmekesisusest avalikus sektoris.
5. märts 2018 Ingliskeelse inimõiguste aruande esitlus ja arutelu
26. veebruar 2018 Arutelu: inimõigused ja vabariik