Kas sul on infot inimõiguste rikkumise kohta Eestis? Igasugune info aitab meil oma tegevusi paremini planeerida ning annab infot kitsaskohtade osas, mida saame kajastada muuhulgas inimõiguste aastaaruandes ning tõstatada oma kontaktides riigiasutuste ja meediaga.

Saada meile selle kohta e-kiri, kirjuta paberil või sotsiaalmeedia kontode kaudu. Kirjuta oma kirjas võimalikult täpselt, milles võimalik rikkumine seisnes.

Kaitseme meile avaldatud teavet ning teabe edastanud inimese identiteeti ega avalda seda kolmandatele isikutele ega riigile ilma inimese nõusolekuta. Loe lähemalt isikuandmete kaitsest.

Vastame kirjale üldjuhul siis kui soovime üksikasju täpsustada või kaalume algatada strateegilise hagelemise kaasust. Kahjuks ei ole meil võimalik pakkuda üldist õigusalast nõustamist.