Võrdse kohtlemise võrgustik

2013. aastal loodud võrdse kohtlemise võrgustik koondab vabaühendusi, mille üheks olulisemaks tegevuseks onseista oma sihtgrupi võrdsete õiguste tagamise eest.

Võrgustik toetab liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt ning teeb koostööd, võttes ühiselt sõna kõigi jaoks olulistel teemadel ja korraldades erinevaid tegevusi. Võrgustik teeb ühisosa piires koostööd ka riigi institutsioonidega ning mõjutab neid võrdse kohtlemise põhimõtet paremini järgima ja väärtustama.

Inimesed

Ostukorv