Inimõiguste ümarlaud

Inimõiguste ümarlaud koondab Eesti inimõiguste valdkonnas tegutsevaid vabaühendusi. Ümarlaua eesmärk on inimõiguste valdkonna arengule kaasa aidata, soodustada vastastikust infovahetust, leida võimalusi koostööks ning ühiseks huvikaitsetegevuseks.

Ümarlauaga liitunud saavad infot vahetada listi abil. Lingilt saab sellega ka liituda.

Toimunud kohtumised

 • 29. august 2017, võõrustaja Avatud Eesti Fond (protokoll)
 • 12. juuni 2017, võõrustaja Eesti Mälu Instituut (protokoll)
 • 27. veebruar 2017, võõrustaja MTÜ Mondo (protokoll)
 • 7. november 2016, võõrustaja Fenno-Ugria Asutus (protokoll)
 • 14. jaanuar 2016, võõrustaja Välisministeerium (protokoll)
 • 22. oktoober 2015, võõrustaja Avatud Eesti Fond (protokoll)
 • 12. mai 2015, Avatud Vabariigi kontoris (protokoll)
 • 18. veebruar 2015, võõrustaja MTÜ Eesti Omastehooldus (protokoll)
 • 17. detsember 2014, võõrustaja Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • 17. september 2014, võõrustaja Eesti Nato Ühing (protokoll)
 • 8. mai 2014, võõrustaja Lastekaitse Liit (protokoll)
 • 21. jaanuar 2014, võõrustaja Eesti Patsientide Esindusühing (protokoll)
 • 12. november 2013, võõrustaja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 • 22. aprill 2013, võõrustaja Mondo, korraldaja Eesti Pagulasabi (protokoll)
 • 4. detsember 2012, võõrustaja Eesti Inimõiguste Keskus (kokkuvõte)
 • 31. august 2012, võõrustaja Inimõiguste Instituut (protokoll)
 • 18. mai 2012, võõrustaja Eesti Gei Noored (protokoll)
 • 16. veebruar 2012, võõrustaja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (memo)

Organisatsioonid

Ümarlaual vähemalt korra osalenud valitsusvälised organisatsioonid:

Ümarlaud on avatud infovahetusele riigisektoriga ning ümarlauale võib kutsuda ka erinevaid riigisektori esindajaid osalema ja tutvustama oma tegevust inimõiguste vallas. Samas riigiasutusi ei kutsuta sellistele ümarlaua kohtumistele, kus päevakorras on koostada ühiseid huvikaitse seisukohti.

Ostukorv