Otsime rahvusvahelisse projekti õiguseksperti

Inimõiguste keskus osaleb rahvusvahelises projektis, mille eesmärk on kaitsta põhiõigusi tehisintellekti kasutuselevõtuga kaasnevate ohtude eest. Projekti edukaks elluviimiseks otsime järgmiseks kaheks aastaks osalise koormusega õiguseksperti.

Peamised ülesanded projektis:

 • Osalemine projektipartnerite veebikohtumistel (1 x kuus).
 • Juhtpartneri juhistele vastava Eesti-keskse uuringu läbiviimine (lauauuringud + kümme intervjuud ekspertidega), et kaardistada tehisintellekti kasutamisega seotud võimalikud ohud põhiõigustele. Eeldatav töö tegemise aeg: juuni – detsember 2024; töömaht: 80 tööpäeva.
 • Veebipõhise tööriistakomplekti loomine õiguspraktikutele (populaarteaduslike tehisintellekti teemaliste artiklite kogum + sõnastik + selgitus HRIA (Human Rights Impact Assessment) olemuse, eesmärgi ja sisu kohta). Eeldatav töö tegemise aeg: jaanuar – detsember 2025; töömaht: 80 tööpäeva.

Sinult ootame:

 • magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi õigusteaduses;
 • suurepärast inglise ja eesti keele oskust;
 • rahvusvahelistes projektides osalemise kogemust;
 • uuringute läbiviimise kogemust põhiõiguste valdkonnas;
 • head organiseerimis- ja analüüsivõimet, kohusetunnet ja täpsust töös.

Lisainfo:

 • Töö aja ja koha võid valida ise. Saad tööd teha nii meie Tallinna kesklinnas asuvas kontoris kui sulle sobivast keskkonnast.
 • Eksperdiga sõlmitakse tähtajaline leping, töö mahuks kokku on eeldatavalt 160 tööpäeva 19 kuu jooksul alates juunist 2024. Tasu tööpäeva eest 140.- (mis sisaldab kõiki makse).
 • Tegevustes toetavad eksperti inimõiguste keskuses projektijuht, õigusekspert ning kommunikatsioonijuht.

Kandideerimiseks saada meile oma CV ning viita vähemalt kolmele enda poolt läbiviidud uuringule põhiõiguste valdkonnas. Viimane tähtaeg CV esitamiseks on 30.04.2024.

Saada CV ja küsi lisainfot: cv@humanrights.ee

#digioigused
Ostukorv