11 soovitust Eesti riigile pere- ja naistevastase vägivalla tõkestamiseks

Inimõiguste keskus allkirjastas koos paljude partneritega avaliku pöördumise, mis kutsub üles rakendama Eestis täismahus Istanbuli konventsiooni. Konventsiooni eesmärk on tõkestada pere- ja naistevastast vägivalda.

Ehkki pere- ja naistevastase vägivalla laialdast levikut teadvustasime Eestis alles paarkümmend aastat tagasi, on Eesti olnud kiiresti õppiv ja vastutustundlik riik. Oleme õppinud mõistma pere- ja naistevastase vägivalla keerulist olemust, korraldanud uuringuid, üles ehitanud süsteemi ohvrite abistamiseks. Tabuteemast on saanud avalik mureteema ning perevägivalda peab kuriteoks 95% Eesti elanikest.

Praeguse olukorraga ei saa siiski rahul olla. Perevägivald on jätkuvalt üks levinumaid ja ohtlikumaid kuritegusid Eestis. “Ainuüksi registreeritud perevägivalla kuritegude arv oli eelmisel aastal 3244. See moodustab ligikaudu poole kõigist vägivallakuritegudest, aga on ainult jäämäe veepealne osa, sest perevägivald jääb sageli koduseinte vahele. Teema puudutab Eestis valusalt väga paljusid perekondi ja sellega tuleb senisest tõsisemalt tegelda,” kommenteeris Eesti Inimõiguste Keskuse juht Egert Rünne.

FRA (Euroopa Põhiõiguste Amet) 2019. aastal tehtud uuringu kohaselt on Eesti perevägivalla tasemelt Euroopas esimene. Tegemist on tõsiste tagajärgedega kuritegevusega, mille “hind” aastas on Eesti riigi jaoks 116,5 miljonit eurot.

Kuus aastat tagasi (21.09.2017) ratifitseeris Eesti pere- ja naistevastase vägivalla konventsiooni, tuntud kui Istanbuli konventsioon, kuhu on koondatud Euroopa ja kogu maailma parimad standardid vägivalla tõkestamiseks ja ohvrite aitamiseks. Tänu Istanbuli konventsioonile on Eestis toimunud mitmed positiivsed muudatused, nt on loodud kriisiabikeskused seksuaalvägivallas kannatanutele.

2022. aastal Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt korraldatud üle-eestilisest spetsialistide
uuringust selgub, et vaatamata positiivsetele saavutustele on Eestil veel palju arenguruumi Istanbuli konventsiooni rakendamisel. Sellest tulenevalt saatis Istanbuli konventsiooni toetusvõrgustik üksteist soovitust Eesti riigile, alates õiguslikust raamistikust, mis perele vägivallatseja eest reaalselt kaitset pakuks, ja lõpetades ohvriabi ning muudatustega riiklikesse õppekavadesse.

Loe manifesti täisteksti siit (link).

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #ohvriabi
Ostukorv