Töökuulutus: otsime õigusnõustajat

Eesti Inimõiguste Keskus ootab endaga liituma õigusnõustajat, kelle tööülesanded on valdavalt seotud pagulasvaldkonnaga.

Mida see töö tähendab?

Pagulasvaldkonna juristil tuleb hoolitseda selle eest, et Eestist varjupaika taotlevaid isikuid koheldaks vastavalt seadustele, vajadusel aidata ka asjaajamisel erinevates ametiasutustes. Selle jaoks on oluline, et oleksid kursis vajaliku seadusandluse ning kohtupraktikaga.

Peamised tööülesanded:
 • varjupaigataotlejate õigusalane nõustamine ja esindamine ametiasutustes;
 • varjupaigaalase kohtupraktikaga kursis olemine;
 • seirevisiitide läbiviimine (kinnipidamiskeskuses ja varjupaigataotlejate majutuskeskustes);
 • suhtlus ÜRO pagulasametiga ning aruannete koostamine;
 • õiguslike analüüside kirjutamine.
Sinult ootame eelkõige:
 • vähemalt bakalaureusekraadi õigusteadustes;
 • eesti ja vene keele oskust;
 • head organiseerimisvõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning täpsust ja korrektsust oma töö tegemisel;
 • empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel.
Meie pakume:
 • tähtajalist töölepingut (kuni 31.12.2023);
 • töötasu ca 2200 eurot kuus (bruto);
 • erialast väljaõpet;
 • tuge sisseelamisperioodil – oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega meie majas kurssi viinud;
 • meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;
 • tähendusega tööd – oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist 100 eurot kvartalis.
Valikuprotsessi kirjeldus:
 • Saada meile oma CV ja kaaskiri. Kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks meie tööpakkumine sind kõnetas.
 • CV-sid hindame jooksvalt, aga viimane tähtaeg CV esitamiseks on 20.01.2023.
 • Saada oma CV ja küsi lisainfot: cv@humanrights.ee.
 • Tööle asumine esimesel võimalusel!

Kandideeri juba täna!

————————

Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest, samuti julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #noustamine #pagulased
Ostukorv