#SHHH ehk Eesti ja Saksamaa noored ütlevad vaenukõnele EI

Poliitika radikaliseerub ja sotsiaalmeedias on inimesed üha kurjemad. Kõik see on sillutanud tee vaenukõne levikule ja vähemuste alavääristamine on kohati muutunud osaks meie argielust. Olgu teemaks pagulased, seksuaalvähemused või puuetega inimesed, ikka on meie seas neid, kes kasutavad oma häält vaenu külvamiseks. Täna alanud sotsiaalmeediakampaaniaga soovivad Eesti ja Saksa noored öelda, et see ei pea nii olema ja igaühel on võimalik vaenule vastu astuda.

Noorte endi poolt loodud videod selgitavad, miks pole vaenukõne süütu nähtus ja millised on
selle tagajärjed. Vaenukõne alavääristab inimest, see toob kaasa vaimse tervise probleeme,
suurendab eelarvamusi niigi haavatavas seisus olevate vähemusgruppide suhtes, lisaks
lammutab see ühiskonda kui tervikut ja võib äärmuslikematel juhtudel viia vägivallani. Oluline
on seejuures mõista, et sarnaselt enamikule inimõigustest ei ole ka sõnavabadus piiramatu.
Sõnu tuleb kasutada teiste õigusi arvestades ja vaenu õhutamise keelab otseselt ka meie
põhiseadus.

Mida saavad siis noored ja kõik teised teemast huvitatud inimesed päriselt ära teha, et vaenu oleks vähem ja elu meil kõigil mõnusam? Noored toovad oma videokampaanias välja kaks praktilist soovitust.

Esiteks: vaenukõnet saab raporteerida otse selle keskkonna omanikule. Näiteks nii Facebookis
kui erinevate portaalide kommentaariumis on olemas raporteerimise nupp, mis saadab info
keskkonna omanikule, kel on seejärel kohustus analüüsida, kas tegu on vaenukõnega ning see
vajadusel eemaldada. Samuti on võimalik pöörduda politsei poole, seda saab teha näiteks e-kirja teel.

Teiseks: igaüks saab ise olla teema saadik ja tutvustada vaenukõne olemust, mõju ning selle
erinevust võrreldes sõnavabadusega. Jaga julgelt infot sõprade, pereliikmete või oma
jälgijatega. Teadmises on päriselt ka mõju! Loe ja jaga teistega infot teema kohta näiteks meie
inimõiguste giidist.

Kampaania ja videod valmisid projekti „Uuri. Osale. Muuda“ raames, mille eesmärk on koos
noortega mõtestada vaenukõne olemust ja selle kahjulikku mõju nii inimestele kui
ühiskondadele. Novembris toimus Tallinnas projekti raames rahvusvaheline vaenukõne nähtust
avav noorteseminar. Ürituse osaks olnud grupitööst sündis ka täna alanud vaenukõne vastane
sotsiaalmeediakampaania “Let us stop hate speech TOGETHER! #SHHH Stop Hating!“, mille on
üheskoos loonud noored Eestist ja Saksamaalt. Projekti rahastaja on Saksamaa
Liitvabariigi Suursaatkond Eestis.

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaen #vaenukone
Ostukorv