Vaenukõne ja väärinfo põimuvad üha enam

Eesti Inimõiguste Keskus on juba aastaid Rahvusvahelise Kübervaenuvastase Võrgustiku (INACH) liige. Võrgustik tähistas hiljuti oma 20. tegevusaasta täitumist ja 3.-4. novembril toimus Amsterdamis sel puhul konverents „20 years of combating cyber hate: Lessons learned and future challenges”. Lisaks anti ürituse lõpus üle Ro & SuZ auhind, millega tunnustatakse inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest seisvad vabaühendusi. Sel korral pälvisid kõrge auhinna Moskvas loodud SOVA keskus ja selle juhataja Alexander Verkhovsky. 

INACH-i iga-aastased konverentsid on tavapäraselt sisukad ja võimalus ekspertidele tutvustada oma viimase aasta tööde tulemusi. Vaenukõne teemadega ühel või teisel viisil kokku puutuvad vabaühendused ja nende esindajad tõdesid sel korral mitmes ettekandes, et vaenukõne on üha rohkem seotud valeinfo, väärinfo, konspiratsiooniteooriate, infomanipulatsioonide ja inforünnakutega. Tihti on nende taga poliitilised või majanduslikud huvid, mille ohvriks tuuakse aina kergekäelisemalt oma oponendid ja erinevad vähemused.

European Observatory of Online Hate (EOOH) on kodanikuinitsiatiiv, mis jälgib erinevate konspiratsiooniteooriate ja väärinfo kujunemise protsesse. Nende esindaja Jordy Nijenhuis tõi viimastest aastatest erinevaid näiteid, kuidas loodud väärarusaamu LGBT+ kogukonnast, kuid lugusid ka päris müstikamaadelt, näiteks viraalseks läinud lugu, et Suurbrittannia kuninganna Elizabeth II on asendatud reptiiliga. Nijenhuis rõhutas, et kuigi paljudele võib see tunduda naljakas, on siiski kahetsusväärselt palju neid, kes taolist infot ka usuvad. Seega pole tegu ohutute näidetega. Muideks, EOOH-il on ka väga hea ja sisukas taskuhääling nimega Zooming in on Hate, mida saab kuulata kõigilt vastavatelt platvormidelt. Soovitame!

Euroopa institutsioonide tasemel on sel aastal samuti vaenu leviku kahjulikku mõju üha enam teadvustatud. Teatavasti võttis Euroopa Nõukogu 20. mail 2022 vastu ministrite komitee soovituse CM/Rec(2022)16 liikmesriikidele vaenukõne vastu võitlemise kohta. Tegu on olulise dokumendiga, mis sätestab põhimõtted vaenukõne õiguslikuks reguleerimiseks ja soovitused meediale, sotsiaalmeediaplatvormidele, poliitikutele, vabaühendustele ja haridussektorile. Euroopa Nõukogu esindajad rõhutasid konverentsil, et soovituste täitmiseks on oluline vabaühenduste, riigi ja Euroopa tasandi koostööd, kuna vaenukõne on nähtusena mitmetahuline, tihti väga sügavalt juurdunud ja selle vähendamiseks tuleb vaeva näha nii läbi hariduse, teavituse kui reaalsete õiguslike sammude.

Konverentsi lõpus anti välja selle aasta Ro & SuZ auhind. Suzette Bronkhorst and Ronald Eissens olid ühed INACH-I loojatest ja eestvedajatest, kes oma eluajal panustasid paljude rahvusvaheliste ja Hollandi algatuste juures, mille fookuses oli või on jätkuvalt rassismi, ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vähendamine. Ro & SuZ auhind on loodud nende panuse mälestuseks ja tänaste vaenu vastu võitlejate tunnustamiseks.

Fotol paremal: Alexander Verkhovsky

Seekord sai olulise tunnustuse osaliseks Alexander Verkhovsky ja SOVA keskus. Keskus loodi 2002. aasta oktoobris Moskvas ja nad on vaatamata paljudele väljakutsetele viinud läbi erinevaid sotsioloogilisi uuringuid ja projekte, mis puudutavad ksenofoobia, rassismi ja natsionalismi levikut Venemaal. Hetkel on keskuse fookuses kolm valdkonda: ekstremismivastase seaduse rakendamine, rassism ja ksenofoobia ning religiooni roll sekulaarses ühiskonnas. Auhinnast ja selle seekordsest saajast saab lähemalt lugeda auhinda väljaandva Hollandi fondi Magneta kodulehelt.

Soovime keskuse poolt samuti palju õnne!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaen #vaenukone
Ostukorv