Noorte sõnum: sõnadel on jõud, kasutagem neid läbimõeldult!

17. juunil kogunesid Tartus noored üle Eesti ja Euroopa, kel huvi saada rohkem teada vaenukõne teemast ning astuda ka reaalseid samme vaenu vähendamiseks. Seminar “Mida saab noor inimene teha, et vaenu oleks vähem?” oli ühtlasi osa keskuse ja rahvusvaheliste partnerite kaheaastasest projektist „Aktiivsed Euroopa kodanikud vaenukõne vastu“.

Ürituse peamine eesmärk oli selgitada vaenukõne mõju Euroopa solidaarsusele, demokraatiale, vähemuste kaitsele ja muidugi ka noorte endi heaolule. Koolitajad Heili Griffith ja Kelly Grossthal tegid päeva alguses teemast põhjaliku ülevaate, teooria kõrvale jagasid oma kogemuslugusid noored ise. Näiteks saime teada, et Slovakkias ja Ühendkuningriigis on murekohaks romade vastu suunatud vaenukõne, kuid Saksamaal ja Eestis on vaenu sihtgrupiks enamasti immigratsiooni taustaga inimesed. Hispaanias on samas ukrainlasi tervitatud pea ühehäälselt, kuid teatud maade pagulaste puhul on stereotüübid visad kaduma.

Seminari töötubades töötasid noored välja soovitusi ja ettepanekuid nii noortele kui poliitikutele:

NOORTELE

 • Head noored, kui näete vaenu, ärge kartke, sekkuge!
 • Kuulake ja arvestage vähemuste seisukohtadega, mõelge, millised on vaenukõne tagajärjed neile.
 • Kontrolli fakte ja jäta meelde, et kõik, mis on avaldatud, ei pruugi tõele vastata.
 • Sõnadel on jõud, kasuta neid läbimõeldult.
 • Kuigi vaenukõnet saab eemaldada, ei eemalda need inimeste mõtteid ja tundeid – mõtle, millesse ise panustad ja millised on vaenukõne tagajärjed teistele.
 • Tehke endale selgeks, mis vahe on väljendusvabadusel ja vaenukõnel.
 • Andke oma panus, et vaenukõne probleemi ja selle tagajärgi mõistetaks.
 • Kui näed sotsiaalmeedias vaenu, siis raporteeri seda!
 • Ära unusta, et vaenukõne on tihti esimene samm vähemuste õiguste piiramiseks, meil on ajaloost piisavalt näiteid, kus vaenukõne oli tööriist, et läbi viia genotsiid.

POLIITIKUTELE JA POLIITIKAKUJUNDAJATELE

 • Kaasake ja kuulake rohkem vähemusi, nemad teavad kõige paremini, mis neile parem on. Kutsuge neid ka poliitikasse ja pakkuge tööd avalikus sektoris.
 • Lõpetage vähemuste demoniseerimine ja nende ärakasutamine!
 • Võtke vastu ja rakendage konventsioone ning muid rahvusvahelisi kokkuleppeid, mis edendavad naiste ja LGBT+ kogukonna õigusi
 • Inimõigustealane haridus on väga oluline, eraldage selleks palun ressursse.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused #inimoigused-eestis #keskus #vaen #vaenukone #vaenukuriteod
Ostukorv