Mitmekesisuse kuu viimane vestlusõhtu Rootsi Suursaatkonnaga

Maikuu näituse viimase kokkuvõtte teeb keskuse vabatahtlik Astrid Elken. Tema soov on tundma õppida võimalikult erinevaid inimtüüpe, et maailma paremini mõista ja neid teadmisi ka edasi anda. Hetkel omandab Astrid õenduse haridust kuna selle ala põhimõtted ja väärtused on tugevalt seotud inimõigustega.

26. mail toimus Telliskivi Loomelinnaku Kolme puu galeriis vestlusõhtu põlvkondade mitmekesisusest. Rootsi Suursaatkonna esindajad Hanna Lodin ja Alma Bergqvist jagasid enda kogemusi Rootsi kirjust aga samas ühtsuse suunas liikuvast ühiskonnast.  Arutlesime vanemate põlvkondade väärtuste edasi kandmisest noorematele ning kuidas kohaneda pidevalt muutuva infoga.

Vestluse käigus võrdlesime nii Eesti kui ka Rootsi ühiskonnas esile kerkivaid põlvkondadevahelisi probleeme. Kuigi Rootsi on ühtsuse poolest meist sammuke eest, on üldlevinud stereotüübid ja juurdunud hoiakud endiselt olemas. Kõige suuremaks probleemiks peeti vanuse ja karjääri suhet, sest sageli alahinnatakse nii noorte kui ka keskmisest vanemate võimekust töörolli täitmisel. Kahjuks selline hoiak tekitab ebavõrdsust ja pidurdab ühiskonna arengut ühtsuse suunas.

Elame pealtnäha vabas riigis, kus igaühel peaks olema võrdsed õigused  ja võimalused, ometi ei julge suurem osa inimesi enda õiguste eest seista, või sootuks ei  näe ebavõrdsust, kuna sellest on  saanud ”normaalsus”. Sageli võime me käituda või mõelda teiste suhtes diskrimineerivalt ja langetada alateadlikult valikuid, mis ei peegelda meie tegelikku potentsiaali.  Endale teadvustamata võime teha haiget nii endale kui teistele.

Vestlusõhtu tõi esile meie põlvkonna kohustuse suurendada teadlikkust neil teemadel ning õppida eelmiste vigadest. Oluline on alustada  iseenda mõtete treenimisest  ja olla avatud ümbritsevale maailmale.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-paev #vabatahtlikud
Ostukorv