Assistendi Joosepi mõtted tänavafotograafia näituse avamiselt

3. mail kogunesime Telliskivi Loomelinnaku Kolme puu galeriis, et üheskoos pidulikult tähistada mitmekesisuse kuud näituse avamisega. Tänavafoto näitus keskendub põlvkondade mitmekesisusele ja kutsub mõtlema sellest, millist lisandväärtust loob meie argielusse just vanuste mitmekesisus.

Võimalus, aga ka kohustus, muuta maailma mitmekesisemaks lasub meil endil. Erinevusi meie kõigi seas võib näha takistusena ühtsuse saavutamisel, kuid nähes kõigis erisustes hoopis väärtust, saab luua palju kestvamaid sidemeid inimeste vahel, kui saaks olla üksluises seltskonnas. Põlvkondadevaheliste erinevuste temaatika on vast kõneainet pakkuv igaühele, kuna paratamatult määrame me kõik end ühele või teisele vanusegrupile omaste joonte kaudu. Väga lihtsasti võib sellest vanuselisest identiteedist tekkida mull, millega end määrata ning mille ettekäändel teistest põlvkondadest eemale hoida. Lisaks kogemustele saab aga õppida ja end arendada käest kätte, põlvkonnast põlvkonda, jagades nii head kui halba.

Näituse uudistajate seas olid esindatud kõiksugu põlvkonnad.

Näitus kutsubki mõtlema kaasa ja toob välja reeglina silmapaistvate erinevuste kõrval hoopiski meie sarnasusi. Nähes kõrvuti pilte hulljulgetest noortest ning elukogenud nägudest, tekib ühtäkki terviklik pilt meist kui inimestest, ilma põlvkondade vaheliste piirideta. Taoline tänavafotograafia formaat on ideaalne visualiseerimaks inimesi loomulikus ja reaalses keskkonnas, kus lähemal vaatlemisel kerkivad esile silmatorkavad erinevused igas inimeses. Tabavalt kirjeldas näituse tagamaid Airi Leon MTÜ Eesti Tänavafotograafiast, kui ütles, et tänavafotograafia läbi saab just luua kõige reaalsema kujutluse meid ümbritsevast, tabades inimesi vahest ootamatult ning vältides seeläbi eelarvamuste tekkimist ja tehislikkust.

On tähtis antud teemal sõna võtta ja seda esile tuua, tagamaks just eeltoodud mõtet maailma mitmekesisemaks muutmisest. Näituse mõte ei näi olevat mitmekesisuse kui mõiste enda levitamine, vaid reaalsete inimeste erinevuste rõhutamine ja kõrvutamine. Näituselt saab lahkuda sõnumiga, et meil kõigil on midagi anda, tuleb vaid julgeda küsida.

Näitus valmis koostöös MTÜ Eesti tänavafotograafia ning Telliskivi Loomelinnakuga, näitust toetab Rootsi Suursaatkond, Sotsiaalministeerium ning Euroopa Liit. Keskus kutsub kõiki huvilisi uudistama näitust terve maikuu jooksul, lisaks on ka võimalusi kaasa rääkimiseks igal kolmapäeval toimuvatel giidiga tuuridel. Uuri ürituse kohta lähemalt meie Facebooki lehelt ning hoia ka silm peal meie teistel kanalitel, et olla kursis kõige põnevaga, mis tänavu mitmekesisuse kuu ja päeva raames toimub!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisuse-paev
Ostukorv